Ustanovitev slovenskega nacionalnega odbora za desetletje Oceanov (2021-2030)

Ustanovitev slovenskega nacionalnega odbora za desetletje Oceanov (2021-2030)

 

Ob letošnjem svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, so Združeni narodi (ZN) pozivali k skupni akciji vseh deležnikov v svetovni družbi za oživitev morij in oceanov. S tem ZN poudarjajo pomen sodelovanja za vzpostavitev novega ravnovesja z oceani, ki ne bo le izčrpavalo njihovega obilja, temveč jim bo pomagalo obnoviti življenje v njem. In temu je namenjena tudi pobuda Združenih narodov za mednarodno Desetletje oceanov, s sloganom »znanost, ki jo potrebujemo, za ocean kot si ga želimo«.

 

Desetletje oceanov bo med letoma 2021 in 2030 spodbujalo znanstveno utemeljeno upravljanje oceanov in morskih virov za doseganje ciljev agende 2030 za trajnostni razvoj, in združevalo strokovno znanje številnih disciplin, industrij in akterjev, da bi se premaknili iz oceana, ki ga imamo do oceana, kot si ga želimo. Na srečo se zadnjih nekaj let vendarle krepi zavedanje, da imajo netrajnostni posegi v morske ekosisteme pomembne negativne posledice.

 

Na zasedanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, 2. avgusta 2021, je bil ustanovljen in potrjen Slovenski nacionalni odbor za Desetletje oceanov (NODO). NODO šteje 15 članov in deluje kot strokovno in svetovalno telo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, kateri tudi letno poroča o svojem delu.

 

Naloge NODO vključujejo zlasti:

 

- svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO pri vprašanjih, povezanih z »Desetletjem oceanov 2021-2030: Oceanografija za trajnostni razvoj«,

 

- predlaganje in usklajevanje programov in dejavnosti v okviru Desetletja oceanov (v sodelovanju z nacionalnim odborom IOC in slovensko nacionalno komisijo za UNESCO),

 

- združevanje nacionalnih deležnikov in usklajevanje njihovih predlogov v okviru Desetletja oceanov,

 

- zagotavljanje izvajanja sprejetega akcijskega programa Desetletja oceanov (v sodelovanju z nacionalnim odborom IOC in slovensko nacionalno komisijo za UNESCO),

 

- sodelovanje v mednarodnih dejavnostih Desetletja oceanov,

 

- zagotavljanje obveščanja zainteresirane javnosti o Desetletju oceanov (v sodelovanju z Nacionalnim odborom IOC in Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO).

 

 

pripravila dr. Vesna Flander Putrle, članica Slovenskega nacionalnega odbora za Desetletje oceanov