Morske cvetače ob slovenski obali

Morske cvetače ob slovenski obali

Od sredine julija ob slovenski obali opažamo številne meduze - morske cvetače (Cotylorhiza tuberculata). Zaradi oblike klobuka, ki ima na zgornji strani kupolasto odebelitev, jo Angleži imenujejo 'ocvrto jajce' (fried egg jellyfish). Na spodnji strani klobuka ima ta meduza zrasla ustna ramena z mnogimi raznobarvnimi mešičkastimi izrastki, kar malo spominja na cvetačo; od tu izhaja slovensko ime morska cvetača. Pri nas se morska cvetača običajno pojavlja poleti in zgodaj jeseni, saj je toploljubna vrsta. Ni nevarna in velika večina ljudi ožiga te meduze ne zazna...

 

 

25 7 2015 usterna4

Številne morske cvetače različnih velikosti (Alen Bonaca, Žusterna, 25.7.2015)

 

Podobno kot za druge klobučnjake je tudi za morsko cvetačo značilen življenjski krog z izmenjavo pritrjenega polipa in lebdeče meduze. Polipi morske cvetače so veliki le nekaj milimetrov, razmnožujejo se nespolno z brstenjem in s tem tvorijo nove polipe. Ko se morje segreje nad 18-20 °C polipi sprostijo mlade meduzice; ta proces imenujemo strobilacija. Višja temperatura strobilacijo pospeši. Podobno kot l. 2013 tudi letos ob slovenski obali opažamo mnoge majhne meduzice s premerom okoli 2 – 3 cm. Te nakazujejo, da je v bližini populacija pritrjenih polipov, ki spomladi (maj-junij) sprostijo številne majhne meduze. Ko se meduzice oddelijo od polipov je rast spočetka nekoliko počasnejša: nekaj manj kot 2 meseca potrebujejo, da dosežejo premer klobuka 2 - 3 cm. Nato se rast pospeši in prirast premera klobuka je lahko tudi okoli 3-4 cm na teden. Tako hitro rast morska cvetača doseže deloma s prehranjevanjem z mikroskopskimi lebdečimi živalicam - planktonom (enocelični migetalkarji, rakci ceponožci in ličinke drugih rakov, ličinke polžev). 

 

ephiracothyloriza210114 0032

Valentina Tirelli, OGS Trst, polipi in mlada meduza (efira)

 

zook18

Enocelične alge Simbiodinium, s katerimi morska cvetača živi v sožitju (Valentina Turk)

 

 

K hitri rasti pa prispevajo tudi številne enocelične alge (oklepni bičkrji) s katerimi morska cvetača živi v sožitju in ji dajejo tipično rumeno-rjavo barvo. Morske cvetače imajo ločen spol, ženske meduze spoznamo po belkastih spolnih žlezah, ki so opazne na spodnji strani klobuka, ko je premer večji od približno 10 - 12 cm. Po oploditvi nastane ličinka planula, ena samica pa lahko sprosti tudi preko milijon planul. Planula ima številne migetalke in lahko plava nekaj dni preden se pritrdi in preobrazi v polip. Za morsko cvetačo je značilno tudi sožitje z mladicami rib, najpogosteje rodu Trachurus (šuri). Zanje morske cvetače predstavljajo varno zavetje, ki jih ščiti pred plenilci.

 

090925 TMD 034

Morska cvetača daje zavetje mladim ribicam (Tihomir Makovec)

Pripravila: Alenka Malej