Četrta mednarodna konferenca COST projekta “OceanGov – Trajnostno upravljanje oceanov - izzivi, možnosti in vloga znanosti“ (CA15217)

Četrta mednarodna konferenca COST projekta “OceanGov – Trajnostno upravljanje oceanov - izzivi, možnosti in vloga znanosti“ (CA15217)

 

Na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo bo od 25. do 27. novembra 2019 potekala četrta mednarodna konferenca  COST projekta “OceanGov – Trajnostno upravljanje  oceanov  - izzivi, možnosti in vloga znanosti“ (CA15217). 55 udeležencev iz 29 držav, ki zastopajo različna področja znanosti in tudi politike, bo razpravljalo o trajnostni prihodnosti oceanov in morij. Poleg plenarnih predavanj je na dnevnem redu konference več znanstvenih delavnic oz. okroglih miz. Koordinator COST projekta je Leibniz Center za tropske morske raziskave iz Bremna, konferenco pa gosti Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo v svoji stavbi na Fornačah 42, Piran.

 

V ponedeljek, 25. novembra bo ob 9hudeležence nagovorila predsedujoča COST projekta OceanGov prof. dr. Anna-Katharina Hornidge, nato pa bosta  prof. dr. Patricija Mozetič (vodja MBP-NIB) in prof. dr. Alenka Malej (MBP-NIB), predstavili Morsko biološko postajo in osrednjega predavatelja prvega dne dr. Marka Prema.  Dr. Marko Prem, namestnik direktorja PAP/RAC centra Agencije Združenih narodov za okolje bo predaval o „Izzivih upravljanja v Sredozemlju in prispevuk protokola ICZM“. Njegovi predstavitvi bo sledilo predavanje raziskovalke iz ZDA, dr. Nine Bednaršek, ki bo predstavila nova spoznanja o vplivih in posledicah zakisevanja obalnih morij ter potrebnih sprememb politik in upravljanja.

 

Drugi dan bo najprej pozdravil udeležence konference predsednik Evromediteranske univerze EMUNI prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry . Nato bo prof.dr. Valentina Turk (MBP-NIB)  predstavila gostujočo predavateljico prof. dr. Alice Vadrot (Univerza na Dunaju), ki bo spregovorila o “Pogajanjih za ohranjanje in trajnostno rabo morske biotske raznovrstnosti v odprtem morju“. Sledila bo okrogla miza o vprašanju "Dekolonizaciji upravljanja oceanov", ki jo bo vodil dr Kimberley Peters, nato pa bo potekala delavnica o mentorstvu za raziskovalce na začetku kariere, ki jo bo moderiral dr. Wenting Chen. Znanstveni program konference vključuje tudi delavnice in sestanke petih delovnih skupin projekta  OceanGov. Glavni cilj je priprava  skupnih publikacija v okviru petih tem OceanGov evropske mreže: interakcije med kopnim in morjem; prostorsko upravljanje; upravljanje virov morskega dna; ocean, podnebne spremembe in zakisanje ter upravljanje ribištva. Sodelujoči raziskovalci bodo predstavili svoje najnovejše rezultate na teh področjih in delo na končnih skupnih poglavjih, ki bodo predvidoma  objavljena v preostalih mesecih projekta.

 

O evropskem OceanGov COST projektu "Trajnostno upravljanje oceanov"
Evropska unija že nekaj let vse bolj prepoznava pomen trajnostnega upravljanja oceanov. Istočasno postaja vedno bolj jasna velika konceptualna razdrobljenost in pomanjkljive povezave med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in globalnimi pristopi. Cilj štiriletnega COST projekta, ki združuje znanstvenike, oblikovalce politik in predstavnike civilne družbe iz držav članic COST in pridruženih članic, je reševanje problematike obstoječe zakonodaje in predpisov na transdisciplinarni način in usmerjanje obstoječe strategije na področju raziskav in politike. Integrativni pristop, ki združuje naravoslovne, družboslovne in humanistične vede ter mednarodno znanje, je ključna značilnost COST projektov, ki jih financira Evropska unija.

 

Konferenca OceanGov projekta v Piranu bo četrta mrežna konferenca te COST akcije, ki je bila vzpostavljna septembra 2016 v Bruslju pod vodstvom prof. dr. Anne-Katharine Hornidge (ZMT).

 

Za dodatne informacije o evropski akciji COST „Upravljanje oceanov za trajnost, kliknite na naslednjo povezavo.