Slanuše ali halofiti Piranskih solin

Slanuše ali halofiti Piranskih solin

 

Po dveh letih nadaljujemo z opisom Piranskih solin, tokrat slanoljubih rastlin, imenovanih tudi slanuše ali halofiti. V Sloveniji so skoraj vse vrste halofitov uvrščene na Rdeči seznam ogroženih vrst, saj je njihovo uspevanje možno le v ozkem pasu zaslanjenih rastišč v bližini morja. Na Leri uspevajo halofiti predvsem na robu solnih polj in v jarkih. Botanično še bolj zanimiv del solin so Fontanigge, kjer najdemo prave halofitne travnike. Fotografije slanuš z opisi so lično predstavljene na izobraževalnih tablicah v okviru projekta Nacionalnega odbora IOC, ki ga financira SNK za UNESCO. Izobraževalno gradivo so pripravili sodelavci NIB-Morske biološke postaje v sodelovanju s KP Sečoveljske soline.

 

Uredila: Nives Kovač, Iztok Škornik

 

Fotografije: Iztok Škornik