EMODNET DATA INGESTION

EMODNET DATA INGESTION

 

Projektni vodja znotraj MBP: dr. Branko Čermelj

Šifra: DG MARE

Trajanje: 1.5.2017–30.4.2019

 

 

Emodnet je mreža morskih opazovalnih sistemov in podatkovnih centrov. Vključenih je preko 160 organizacij ki združujejo morske podatke jih harmonizirajo, pripravljajo analize skupnih podatkov in skrbijo za svež nabor metapodatkov, ki naj bo javnosti na voljo. Data Ingestion portal omogoča skrbnikom podatkov vključevanje svojih, novih podatkov v že obstoječe podatkovne nabore s čimer omogočajo nadaljnje procesiranje podatkov in rast podatkovnih zbirk, ki so in bodo na voljo javnosti.

 

Spletna stran projekta: https://www.emodnet-ingestion.eu/

 

EMODnet