4PILLARS

4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR
Nosilec projekta: dr. Branko Čermelj

 

Trajanje: 1.3.2016 - 30.11.2016

 

Projekta 4PILLARS in ADRIATIC+ sta sofinancirana v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013, ustvarjenja pa z namenom prenosa dobrih praks iz predhodno financiranih projektov: NETCET, SHAPE, DeFishGear, HAZADR, BALMAS in SPEEDY. Gre za projekte, ki so vezani na morsko okolje in usmerjeni v izboljšanje kvalitete morskega in obmorskega življenjskega prostora.