MEDCIS

 

Nosilec projekta: dr. Borut Mavrič

 

Šifra: DG ENV/MSFD

 

Trajanje: 1.3.2017–28.2.2019