Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe

 

Naslov projekta: Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe

 

Nosilec projekta: dr. Lovrenc Lipej

 

Šifra: MKGP

 

Trajanje: 21. 11. 2017 - 21. 06. 2018

 

Cilj projekta je obdelava obstoječih podatkov o bentoških habitatnih tipih ter grafični prikaz prostorske porazdelitve bentoških habitatov v slovenskem morju, vključno z opisom. Rezultati projekta bodo vključevali tudi obstoječe podatke o dejavnostih, ki se odvijajo na morju in poškodbah morskega dna in bentoških habitatnih tipov.

 

Projekt sofinancira:

 

MKGP