Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora

 

Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora

 

 

 

Akronim: RI-SI-LifeWatch
Številka pogodbe: C3330-19-952062
Oddelek: Oddelek za biologijo
Tip projekta: Razvojni projekti
Vrsta projekta: EU skladi
Vloga na projektu: Partner
Financiranje:

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj

MIZŠ - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Trajanje: 23.12.2019 - 31.8.2021
Vrednost projekta NIB: 309.596,96 €
Vrednost projekta skupaj: 3.299.976,75 €
Vodilni partner ZRC SAZU
Vodja projekta na BF: Andreja Ramšak
Spletna stran projekta: Povezava

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

Trajanje projekta

 

23. december 2019 – 31. avgust 2021

 

Predvidena finančna podpora: 3.299.976,75 EUR.

 

Realizirana finančna podpora: 2.834.655,40 EUR.

 

 

Namen in cilji 

 

Namen projekta je z nabavo raziskovalne opreme slovenskim raziskovalcem zagotoviti boljše pogoje za izvajanje raziskovalnih projektov spremljanja in napovedovanja učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost.

 

Cilj projekta je infrastrukturni razvoj oziroma naložba v zahtevnejšo razvojno raziskovalno opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje mednarodnih in nacionalnih projektov ter izboljšanje socialno-ekonomskih učinkov na biodiverziteto.

 

 

Opis projekta

 

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), in Univerza v Mariboru (UM). Pogodba št. C3330-19-952062 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 23. 12. 2019.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

 

Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.

 

 

Rezultati

​- 2020 in 2021 - Nabava raziskovalne opreme

 

 

Povezave

- EU Skladi

- LifeWatch Slovenia

- NIB LifeWatch

 

 

Promocijski film "Vstopite v vznemirljivi svet raziskovanj Morske biološke postaje Piran (NIB)")