Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata

Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata (Factors affecting Adriatic brown algal forests and solutions for habitat restoration)

 

 

Nosilec projekta: dr. Martina Orlando-Bonaca

Šifra: J1-1702

Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022

 

 

Temeljni raziskovalni projekt J1-1702 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

Sestava projektne skupine - povezava na SICRIS

 

Bibliografski podatki in ostali podatki o projektu - povezava na SICRIS

 

Morska biološka postaja Piran