GreenHull

 

Projekt GreenHull – Green technologies for ecological cleaning of the biological incrustation on hulls in the Northern Adriatic Sea

 

(Zelene tehnologije za ekološko čiščenje biološke obrasti s trupa ladij v severnem Jadranu)

 

Cover 2

 

Skupni izziv projekta GreenHull rešuje problem onesnaženosti morja programskega območja iz naslova čiščenja biološke obrasti trupa ladij (BOTL), kar prispeva k boljši zmogljivosti plovil in manjšemu vnosu tujerodnih vrst v lokalno okolje.

 

Morje ne pozna meja, zato je pristop čezmejnega sodelovanja v javnem in zasebnem sektorju pri opredelitvi smernic za nadzor, spremljanje in upravljanje voda in nevarnih odpadkov BOTL nujen za zagotavljanje učinkovitejšega ČU voda in morskih odpadkov.

 

Kontaktna oseba za NIB:

dr. Vlado Malačič, vlado.malacic[at]nib.si; tel: 059 232 904. 

 

Spletna stran projekta GreenHull