SMS

SMS

 

Naslov in kratica projekta: Zaznavanje toksinov v morskih vodah z uporabo biosenzorjev – SMS. Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors - SMS

 

Tematika: SMS vključuje razvoj novega avtomatiziranega omrežnega sistema, ki bo realnem času omogočil in situ spremljanje kemijskega in ekološkega stanja obalnih območij s pomočjo določitve izbranih onesnažil v skladu z »Direktivo o morski strategiji (MSFD«). SMS bo razvil multi-modularni aparat oz. enoto-Main Box, ki bo vsebovala vzorčevalni in analizni modul (biosenzorje).

 

Trajanje projekta: : 12. 2013 - 31. 8. 2017 (45 mesecev)

 

Tip projekta (financiranje): Collaborative Project (skupne raziskave)

 

Program: 7. Okvirni program (EU) -OCEAN 2013.1 – Biosensors for real time monitoring of biohazard and man-made chemical contaminants in the marine environment
Partnerji: 10 partnerjev iz Italije, Španije, Švedske, Grčije, Maroka, Francije, Belgije

 

Vodilni koordinator: prof. Giuseppe Palleschi

 

WP nosilec (Slovenija; NIB) doc. dr. Nives Kovač

 

Spletna stran: http://www.project-sms.eu/