OCEANOGRAFSKA BOJA VIDA


DRUGI OCEANOGRAFSKI PODATKI


Plimovanje

Prikaz napovedi plimovanja in urnih vrednosti za tekoči dan oziroma za poljuben izbrani datum.


Stanje na morju

Prikaz aktualnega stanja in preteklih mesečnih stanj na morju po kronološkem zaporedju.

Vzorčna mesta

Prikaz lokacij vzorčevanja v slovenskem morju, ki so osnova za ugotavljanje stanja na morju.

BioDB metadata

Prikaz metapodatkov podatkovne zbirke biotske raznolikosti slovenskega morja.