Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo

 

Morska biološka postaja Piran

 

Teme in kontaktne osebe:

 

• Splošno o MBP in o vsebinah, ki niso navedene spodaj: vodja oddelka

• Biodiverziteta, tujerodne in invazivne vrste, morski psi, morski sesalci: prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič

• Ekologija fitoplanktona, škodljiva cvetenja alg vključno s toksičnimi mikroalgami, evtrofikacija: izr. prof. dr. Patricija Mozetič, dr. Janja Francé

• Bakterijska razgradnja organske snovi, patogeni mikroorganizmi: izr. prof. dr. Valentina Turk

• Sluzasti makroagregati, raziskave petole v hipersalinih okoljih (Sečoveljske soline): izr. prof. dr. Nives Kovač

• Masovna pojavljanja želatinoznega planktona (dr. Tjaša Kogovšek), vidik tujerodnih vrst želatinoznega planktona (prof. dr. Lovrenc Lipej), filogenija želatinoznega planktona (dr. Andreja Ramšak)

• Infrastruktura za prostorska in kontinuirana opazovanja, delovanje infrastrukturnega centra MBP, geologija: dr. Branko Čermelj

• Fizikalne značilnosti morja, tokovanje: prof. dr. Vlado Malačič

• Modeli: dr. Boris Petelin, prof. dr. Vlado Malačič

• Kemija morja, fotokemija, organska onesnažila in težke kovine (izr. prof. dr. Oliver Bajt, izr. prof. dr. Nives Kovač, prof. dr. Jadran Faganeli) ter učinki onesnažil na organizme (dr. Andreja Ramšak)

• Plastika, mikroplastika: izr. prof. dr. Oliver Bajt; razgradnja bioplastike: izr. prof. dr. Valentina Turk

• Področje evropske okoljske zakonodaje o vodah in morju (Vodna direktiva, Morska strategija): dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Janja Francé; nacionalni monitoring morja: dr. Janja Francé

• Informacije o projektih: vodje projektov

 

Podatki o kontaktnih osebah:

 

• izr. prof. dr. Patricija Mozetič, vodja oddelka

• prof. dr. Lovrenc Lipej

• dr. Martina Orlando Bonaca

• dr. Borut Mavrič

• dr. Janja Francé

• izr. prof. dr. Valentina Turk

• izr. prof. dr. Nives Kovač

• dr. Tjaša Kogovšek

• dr. Andreja Ramšak

• dr. Branko Čermelj

• prof. dr. Vlado Malačič

• dr. Boris Petelin

• izr. prof. dr. Oliver Bajt

• prof. dr. Jadran Faganeli