Zaključeni projekti

 

SEZNAM ZAKLJUČENIH PROJEKTOV (OD 2016 DALJE)

 

 

Projekti, financirani iz 7OP:


 

Čezmejni projekti:

 

DG MARE:

 

ARRS:

Dejavniki, ki strukturirajo mikrobiom obalnega morja s poudarkom na patogenih; celostni pristop

 

COST:

 

MSFD:

 

MKGP:

 

Ostalo: