EMODNET CHEMISTRY 3

EMODNET CHEMISTRY 3

 

Projektni vodja znotraj MBP: dr. Branko Čermelj

Šifra: DG MARE

Trajanje: 1.5.2017–30.4.2019

 

 

Emodnet Chemistry je na začetku; v letu 2009; združeval le omejeno število partnerjev. V tretji fazi projekta Emodnet Chemistry je pridruženih 45 morskih, raziskovalnih inštitucij, ki združujejo raziskave in monitoring morja in strokovno delo z oceanografskimi podatki. Nova faza projekta posveča posebno pozornost plastiki v morju s ciljem postaviti, enotno, evropsko podatkovno zbirko, ki bo doprinesla k boljši obveščenosti o prisotni plastičnih delcih na plažah in v morju.

 

Spletna stran projekta: http://www.emodnet-chemistry.eu/

 

EMODnet