Trajektorija in hodograf

Spletna aplikacija je namenjena za prikaz trajektorij namišljenih delcev in hodografa na osnovi podatkov o tokovih, izmerjenih na oceanografski boji Vida. Aplikacija je nastala v okviru delovanja NO IOC v letu 2016.

 

NAVODILA ZA UPORABO

  

Po zagonu dobimo na zaslonu uporabniški vmesnik s privzetimi vrednosti v poljih za vnos parametrov (Slika). Pod vnosnimi polji imamo na levi strani ekrana sliko trajektorije, na desni pa sliko hodografa. Leva slika prikazuje potovanje navideznega delca pod vplivom tokov, izmerjenih na boji, s koncem ob izbranem datumu in času in izbranim trajanjem; desna slika pa prikazuje hitrosti tokov na različnih višinah nad morskim dnom ob izbranem datumu in času. Opisi vnosnih polj so v angleškem jeziku, opisi pod slikama pa v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 Klikni na sliko za prikaz trajektorije in hodografa

Buoy trajectory and hodograph

 

 

Uporabniški vmesnik vsebuje naslednja polja za vnos parametrov (privzete vrednosti so v oklepaju):

 

Leva stran ekrana (Trajectory):

 

  1. End date – končni datum trajektorije (trenutni datum).
  2. End time – končni čas trajektorije - v korakih po 30 minut (najbližji pretekli 30-minutni interval).
  3. Duration – trajanje (dolžina) trajektorije, ki je lahko 6, 12 ali 24 ur (6 ur).
  4. Height – višina trajektorije nad morskim dnom, ki je lahko od 2 do 22 m v korakih po 1 m. Višina 22 m je najbližje morski gladini. (22 m).
  5. Zoom – drsnik, ki omogoča 1 – 5x povečavo območja okoli oceanografske boje Vida (1x).
  6. Buoy position – omogoča postavitev trajektorije tako, da je bodisi njen začetek, sredina ali konec na poziciji boje (privzeto - začetek trajektorije je na poziciji boje).

Če na ekranu spremenimo vsaj enega od osnovnih parametrov trajektorije (končni datum, čas, trajanje in višina trajektorije), moramo za generiranje nove trajektorije klikniti gumb »Get trajectory«. Če spremenimo nastavitev drsnika »Zoom« ali izbire »Buoy position«, gumba »Get trajectory« ni potrebno klikniti, ker se aplikacija zažene sama.

 

Desna stran ekrana (Hodograph):

 

  1. Date and time – polje s seznamom datumov in časov prikaza hodografa (poslednji datum in čas, ki pripadata trajektoriji na levem delu ekrana) .
  2. Max. height – izbira največje višine za prikaz hodografa – to omogoča razločevanje hitrosti tokov v nižjih plasteh pod oceanografsko bojo v primeru, ko hitrosti bližje površini znatno presegajo tiste v nižjih plasteh (22 m).

Če spremenimo vsaj enega od zgornjih dveh parametrov, moramo za generiranje novega hodografa klikniti gumb »Get hodograph«.

Na zgornjem desnem delu ekrana se nahaja gumb »Print this page«, s pomočjo katerega lahko spletno stran natisnemo ali pa shranimo v pdf datoteko.

 

Uporaba spletnih brskalnikov 

Spletna aplikacija je bila testirana na spletnih brskalnikih Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11 in Mozilla Firefox. Pri tem Google Chrome omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo kot je npr. uporaba koledarja za vnos datuma in časa konca trajektorije (pri ostalih brskalnikih ju je potrebno vnesti ročno) in uporabniku prijazno tiskanje, kjer je možno na enostaven način nastaviti parametre tiskanja (format, robovi itd.).

 

Aplikacijo razvil B. Petelin, namestil D. Deželjin.