Aktualni projekti

 

SEZNAM AKTUALNIH PROJEKTOV MBP

 

 

Projekti znotraj 7. okvirnega programa:

HORIZON 2020:

 

ARRS:

 

ČEZMEJNI PROJEKTI:

 

DG MARE:

 

MSFD:

 

COST:

 

Projekti z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP):

 

Uporabne in razvojne raziskave: