Osebje

 

 

VODSTVO


(vodja organizacijske enote)

Telefon:

+386 (0)5 9232 936

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biologija in ekologija

Obrežna ribja združba in bentoški habitatni tipi

Tujerodne vrste

Raziskave hrustančnic


gasper polajnar colorgasper polajnar blue
GAŠPER POLAJNAR

(namestnik vodje enote)

Telefon:

+386 (0)5 9232 908

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Koordinator projektne pisarne

Finančna administracija

RAZISKOVALCI


(vodja infrastrukturnega centra MBP)

Telefon:

+386 (0)5 9232 942

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Biogeokemijsko kroženje organske snovi in ostalih elementov v obalnih morjih

Aplikativne raziskave v povezavi z uporabo morskih organizmov


(vodja programske skupine)

Telefon:

+386 (0)5 9232 914

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Ekologija in fiziologija fitoplanktona

Škodljiva cvetenja alg (HAB)

Evtrofikacija obalnega morja


OLIVER BAJT cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 910

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Onesnaževanje morja

Analize organskih snovi (onesnaževala in naravne snovi) v morskem okolju 

Fotokemijske pretvorbe organskih snovi

Plastika/mikroplastika v morju


DANIEL BOSCH IBÁÑEZ cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 944 

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biotehnologija, celična in molekularna biologija


ARNE BRATKIČ cv

Telefon:

 

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Geomikrobiologija in biorazpoložljivost kovin v morju

Difuzivni gradienti v tankih slojih in optotermična spektroskopija

Mikrobiologija oceanskih sprememb

Ekstremna okolja


Telefon:

+386 (0)5 9232 912

+386 (0)41 736 465

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morski recentni sedimenti

Zgodnja diageneza sedimentirane organske snovi v morskih in sladkovodnih sedimentih

Upravljanje s podatkovnimi zbirkami morskih podatkov

Uporaba in upravljanje z veliko raziskovalno opremo na MBP


VESNA FLANDER PUTRLE cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 909

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

HPLC analiza fitoplanktonskih barvil

Analiza sluzastih agregatov v severnem Jadranu

Določitev ekološkega potenciala v močno preoblikovanih vodnih telesih: implementacija evropske zakonodaje (VD 2000/60/ES)

Balastne vode


ANA FORTIČ cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 937

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Ekologija bentoških združb

Biologija morskih nevretenčarjev


JANJA FRANCÉ cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 934

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Problematika škodljivih cvetenj alg

Nacionalni monitoring ekološkega in kemijskega stanja morja


MATEJA GREGO cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 916

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Ekologija meiofavne

Raziskave harpaktikoidnih rakov

Onesnaževanje morskih sedimentov z mikroplastiko

Bentoški prehranski splet


 

NIVES KOVAČ cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 903

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Raziskave pojava sluzenja morja

Kroženje organskih snovi v morskem okolju

Raziskave procesov hipersalinih območij


MATJAŽ LIČER cv

Telefon:

Tajništvo MBP

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Operativna fizikalna oceanografija

Matematično modeliranje širjenja onesnažil v morskem okolju

Večsmerno sklopljene numerične modelske verige


LOVRENC LIPEJ cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 917

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biologija in ekologija

Obrežna ribja združba in bentoški habitatni tipi

Tujerodne vrste

Raziskave hrustančnic


MARTINA ORLANDO BONACA cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 911

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biologija in ekologija

Obrežna ribja združba in bentoški habitatni tipi

Tujerodne vrste

Bentoške makroalge in cvetnice


BORIS PETELIN cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 907

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Numerično modeliranje dinamike obalnega morja

Kontrola kvalitete podatkov, pridobljenih z meritvami na morju

Prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje oceanografskih podatkov


VALENTINA PITACCO cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 920

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biologija in ekologija

Bentoški nevretenčarji

Biotski indeksi


 

Telefon:

+386 (0)5 9232 932

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Biološki učinki onesnaževanja (biomarkerji)

Genski markerji in populacije

Ožigalkarji in filogeografija


ANA ROTTER cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 940

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska biotehnologija

Statistika

Komunikacija (v) znanosti


TINKARA TINTA cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 921

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Morska mikrobna ekologija

Vloga mikrobov v biogeokemičnih ciklih v morju

Interakcije med morskimi mikrobi in organsko snovjo na mikroskali


domen trkov colordomen trkov blue1
DOMEN TRKOV cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 937

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Biodiverziteta

Ihtiologija


timotej tuk dermastia colortimotej tuk dermastia blue
 
TIMOTEJ TURK DERMASTIA cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 935

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Cvetenje morja

Fitoplankton

Podnebne spremembe

Genomika

Fitoplanktonski virusi


MARTIN VODOPIVEC cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 942

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna podroèja:

Oceanografsko modeliranje

Ekološko modeliranje

Raziskave želatinoznega planktona

MLADI RAZISKOVALCI


EYLEM ATAK cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 944

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Marine biotechnology

Extraction and purification of bioactive substances


JENA JAMŠEK cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 930

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Plastika/mikroplastika v morju

Razgradnja in določanje organskih onesnaževal v morskem okolju


TANJA KOBAL cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 916

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Ekotoksikologija

Mikroplastika

Biološki učinki onesnažil


ANA LOKOVŠEK cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 920

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Varstvena biologija morja

Biodiverziteta morja

Makroalge in obnova morskih habitatov

Ihtiologija

Prehranjevalna ekologija rib


neža orel colorneža orel blue
NEŽA OREL cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 927

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:


petra slavinec colorpetra slavinec blue
 
PETRA SLAVINEC cv

Telefon:

+386 (0)5 9232  930

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Fitoplankton

Diverziteta in ekologija fitoplanktona

Fiziologija fitoplanktona

Elektronska mikroskopija

TEHNIKI IN ADMINISTRATIVNI SODELAVCI


TRISTAN BARTOLE 

Telefon:

+386 51 681 725 in +386(0)5 9232 931

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Vožnja raziskovalnega plovila in upravljanje z dvižnimi in merilnimi napravami

Izvajanje terenskega dela


TADEJ GRAČNER cv

Telefon:

+386 (0)59 232 906

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Koordinator namestitvenih in izobraževalnih kapacitet


ERNESTA GRIGALIONYTE-BEMBIČ cv

Telefon:

+386 (0)59 232 933

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Projektni sodelavec


ANA JANČAR LOVRIČ cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 933

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Analizna kemija


TIHOMIR MAKOVEC cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 919 in GSM: +386 40 835 234

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Vodja potapljaške baze

Izvajanje terenskega dela

Podvodna fotografija


ŽIVA MUHIČ 

Telefon:

+386 (05) 9232 918

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Strokovna sodelavka


ANJA SERGAŠ cv

Telefon:

+386 (0)59 232 918

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Projektna sodelavka


SIMONE SPINELLI cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 936

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Sodelovanje z raziskovalci: terenska in laboratorijska podpora raziskovalcem pri opravljanju vsakodnevnih strokovnih nalog


ANJA ŠIMON cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 905

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Tajništvo MBP


MILIJAN ŠIŠKO cv

Telefon:

+386 (0)5 9232 931

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Fitoplankton

Statistična obdelava podatkov

Geografski informacijski sistemi

Terensko delo


MARKO TADEJEVIČ

Telefon:

+386 (0)5 9232 923 in GSM +386 (0)51 681 725

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Kapetan raziskovalnega plovila


 

KATJA URŠIČ cv

Telefon:

 

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Antropogeni vplivi 


 

LUEN ZIDAR 

Telefon:

+386 (0)5 9232 935 

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja: