Zgodovina in projekt ISMO

 

Po petih letih prizadevanj je konec leta 2000 pričela delovati oceanografska postaja, ki jo sestavljajo oceanografska boja z merilnimi instrumenti na morju ter sprejemna in podatkovna postaja na Morski biološki postaji Piran.

 

Kontinuirane meritve na oceanografski boji, ki se nahaja na lokaciji, reprezentativni za južno polovico Tržaškega zaliva, dopolnjujejo opazovanja Tržaškega zaliva z raziskovalnim plovilom Sagita. Meritve na boji lahko pokažejo nenadne spremembe oceanografskih in okoljskih parametrov, npr. vdor severnojadranske vodne mase v Tržaški zaliv, z raziskovalnim plovilom pa določimo prostorski obseg pojava.

 

Vtisi o projektu Oceanografske postaje Piran

 

Med izvajanjem projekta smo naleteli na mnoge tehnične ovire, za katere smo že večkrat menili, da jih ne bo mogoče odpraviti do roka za postavitev sistema, t.j. konca leta 2000. Poleg tega je v decembru 2000, samo po petih dneh njenega delovanja, večje plovilo povozilo oceanografsko bojo. Projekt je zahteval veliko usklajevanja s sponzorji in z izvajalci. Na srečo smo naleteli na posluh služb, ki izdajajo potrebna soglasja (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - območna enota Piran, Občina Piran, Uprava za pomorstvo). V zvezi z oceanografsko postajo je bilo podpisanih osem pogodb.

 

Vrednost opreme na Oceanografski boji Piran znaša približno 20 MIO SIT, na kopnem pa več kot 2,5 MIO SIT. Naš inštitut od tega projekta nima nobene finančne koristi, vendar želi še naprej upravljati z oceanografsko bojo, predvsem pa celovito speljati umestitev novih podatkov na spletno stran in v oceanografsko podatkovno bazo. Veliko posluha za to je pokazala Nacionalna komisija za Unesco , ki je tudi v letu 2001 načrtovala delno sofinanciranje te dejavnosti. V načrtu proračuna Ministrstva za okolje in prostor je predvideno delno sofinanciranje vzdrževanja oceanografske boje in video nadzora, žal komaj v vsoti tretjine potrebnih sredstev.

Vzdrževanje oceanografske boje poteka v sodelovanju in ob pomoči Agencije RS za OkoljeARSO.

 

Zaradi varnosti plovbe in z željo, da v prihodnosti ne bi več prišlo do trkov plovil v bojo, na teh straneh večkrat navajamo pozicijo skoraj tri tone težke Oceanografske boje pred Piransko punto (Rt Madona).

 

izred. prof. dr. Vlado Malačič