Kaj merimo z oceanografsko bojo?

 

Na oceanografski boji je nameščena merilna oprema Morske biološke postaje, Nacionalnega inštituta za biologijo . Pod oceanografsko bojo je na morskem dnu postavljen akustični tokomer norveškega podjetja Nortek, ki meri morske tokove na vsak meter globine, temperaturo pri morskem dnu in relativne spremembe nivoja gladine (predvsem zaradi bibavice). Na višini približno 5 metrov nad morsko gladino pa je na oceanografsko bojo nameščen akustični anemometer Gill Instruments, s katerim merimo vetrove. Dodali smo še elektronski kompas, ki meri zasuk sicer tritočkovno sidrane boje. Bojo iz nerjavečega jekla naredila in postavila 2008 MANTA D.O.O.. Na spletni strani so širši javnosti trenutno dostopni podatki za hitrost, smer vetra, vetrni sunki nad morsko gladino, temperatura in vlažnost zraka, temperatura morja na površini (2 metra pod morsko gladino) in temperatura na dnu, morski tokovi na več globinah, slanost morja, maksimalna višina, značilna višina, perioda in smer valov, itd. Oceanografska boja tako zagotavljala vpogled v stanje na morju (tokovi, vetrovi, valovi, temperatura morja in zraka, slanost, itd), s čimer prispeva k boljši varnosti na morju, učinkovitejšemu ukrepanju v primerih nesreč in natančnejšemu ocenjevanju ekoloških obremenitev našega morja, kot je na primer širjenje oljnega madeža. V veliko pomoč je tudi ribičem, potapljačem, jadralcem in drugim ljubiteljem morja, na naši in italijanski strani zaliva, kar kaže tudi število prijavljenih uporabnikov, ki je večje kot 2.000 in se stalno zvišuje.

 

 

Proizvajalec, instrument Količina Višina nad/pod gladino (m) Perioda vzorčenja (s) Število meritev / časovno enoto (45 min) Kontrola kvalitete (*)
VAISALA, HMP 45A zračna temperatura in vlaga 5,0 10 6 / minuto DA
Gill Instruments, WindMaster Pro Ultrasonic Anemometer Hitrost in smer vetra 5,0 0,1 10 / sekundo DA
Xsens Technologies, MTI XSENS KOMPAS 3D kompas 5,0 10 10 / sekundo NE
VAISALA, GMP343 CO2 v zraku 4,0 120 1 / 2 minuti NE
LICOR, LI-190SL-50 PAR 4,4 0,23 4,26 / sekundo NE
SeaBird , SeaBird 16plus SEACAT Slanost in temperatura -2,5 ± 0.2 300 1 / 5 minut NE
AANDERAA DATA INSTRUMENTS, Oxygen optode 4835 kisik -22,5 ± 0,5 60 1 / minuto NE
Nortek, Akustični tokomer AWAC 600kHz Tokovi -2,5 ± 0,5 1 600 v prvih 10 minutah polurnega intervala NE
Nortek, Akustični tokomer AWAC 600kHz Valovi -22,5 ± 0,5 1 1024 v naslednjih 1024 sekundah polurnega intervala NE
Nortek, Akustični tokomer AWAC 600kHz Temperatura -22,5 ± 0,5 1 600 v prvih 10 minutah polurnega intervala NE
Seapoint senzor motnosti motnost -22,5 ± 0,5 1800 2 / uro NE

(*)

 

Kratek opis obdelave podatkov z oceanografske boje

  • Z boje prejemamo podatke o vetru, tokovih, napetosti baterije itd. vsake pol ure.
  • Meritve vetra se izvajajo non stop z vzorčenjem vsakih 0,25 s.

Količine, ki se izračunavajo iz prejetih meritev:

  • vektorska srednja vrednost, ki je povprečje vseh vetrovnih vektorjev
  • skalarna srednja vrednost: srednja jakost vetra, ki je aritmetična sredina vseh jakosti meritev vetra
  • skalarna srednja vrednost: srednja smer vetra je prevladujoča smer vetra v teh meritvah
  • minimalna jakost vetra v tem intervalu in njena smer
  • maksimalna jakost vetra v tem intervalu in njena smer
  • stabilnost vetra je razmerje med vektorsko srednjo hitrostjo in skalarno srednjo hitrostjo vetra
  • ko se z boje prejmejo vsi podatki o vetru, se pošlje z boje še podatek o napetosti baterije in skupina podatkov s tokomera (temperatura in tlak na dnu ter jakosti in smeri tokov na 20 globinah).

Uporabljena Beaufortova skala je bila povzeta s spletne strani: http://www.unc.edu/~rowlett/units/scales/beaufort.html

 

Dokumentacija:

 

Nanizani so tehnični dokumenti in poročila za Informacijski Sistem o stanju Morskega Okolja v Tržaškem zalivu (ISMO) in Obalno oceanografsko postajo Piran. Dokumenti so v Adobe PDF različici 6.0, ali višji. Če nimate pregledovalnika za ta za to različico, kliknite na sličico tukaj ob strani ali na povezavo spodaj, kjer podjetje Adobe ponuja PDF pregledovalnik/bralnik dokumentov popolnoma zastonj.

S klikom na PDF sličico, ki dokument označuje, si dokument ogledate, ali pa ga prenesete na svoj računalnik za kasnejše branje. Dokumenti so razmeroma kratki, le Diploma Damirja Deželjina obsega 1.573Kb.