IOC UNESCO

Medvladna oceanografska komisija – MOK (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC) je bila vzpostavljena l. 1960, njeni ključni cilji pa so bili:

1. pospeševanje raziskav morja in spodbujanje mednarodnega sodelovanja,

2. razvoj oceanografskih služb in opazovalnih sistemov,

3. koordinacija izobraževalnih programov ter programov pomoči manj razvitim.

 

Spočetka majhno število držav-članic je stalno raslo in v letu 2014 je IOC imela 147 članic (slika). 

 

Na zasedanju Generalne skupščine IOC v Parizu (27. 6. - 5. 7. 2013) je bila potrjena strategija za naslednje srednjeročno obdobje (2014 – 2021, Resolucija XXVII/2 in aneksi 1-3) z naslednjimi glavnimi cilji:

☼ ohranjanje zdravja oceanov in ekosistemskih uslug,

☼ razvoj sistemov zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti na naravne nesreče,

☼ ublažitev vplivov in prilagajanje na klimatske spremembe in klimatsko variabilnost,

☼ izboljšanje znanja o oceanih oz. o porajajočih temah oceanskih znanosti ter

☼ izobraževanje in pomoč manj razvitim za doseganje zastavljenih ciljev.

 

Pomemben je tudi prenos pridobljenega znanja za doseganje družbenih ciljev ter za izboljšanje upravljanja in širjenje znanja o oceanih. Vsebinsko se strategije in cilji navezujejo na obstoječe dolgoročne IOC programe in mehanizme sodelovanja kot so: GOOS (Global Observing System), IODE (International Oceanographic Data and Information Exchange), OBIS (Ocean Biogeographic Information System), WCRP (World Climate Research Programme), OSP (Ocean Science Programme), ICAM (Integrated Coastal Area Management) in HAB (Harmful Algal Blooms).

 

 

Slovenija je postala članica IOC l. 1994, vzpostavila je nacionalni odbor za Medvladno oceanografsko komisijo (NO MOK), ki deluje v okviru Nacionalne komisije za UNESCO. Slovenski program je skladen s širšimi cilji IOC in je usmerjen predvsem v dejavnosti, povezane z opazovalnim / informacijskim sistemom o morju, ki zagotavlja stalno delovanje, razvoj in dopolnjevanje sistema z biološkimi oz. ekološkimi parametri, informiranje in razvoj podatkovnih produktov, informiranje o zdravju oz. stanju morskih ekosistemov. Kot zelo pomemben del dejavnosti NO MOK pa ostaja krepitev znanja o oceanih/morjih in promocijske dejavnosti. Najbolj odmevne so vsakoletne prireditve ob Svetovnem dnevu oceanov (8. junij), ko organiziramo dan odprtih vrat. Na Morski biološki postaji so različna predavanja, vodeni ogledi laboratorijev in raziskovalnega plovila. Poleg tega potekajo različne interaktivne delavnice za otroke in mladino: spoznavanje pestrosti morskih organizmov, opazovanje planktona pod mikroskopi, seznananjanje z nekaterimi osnovnimi fizikalnimi procesi v morju (stratifikacija in mešanje v morju, interni valovi), obiskovalci lahko spremljajo delo v mikrobiološkem in kemijskem laboratoriju ter delo na raziskovalnem plovilu. Nekaj vtisov z dneva odprtih vrat v letu 2014 si lahko ogledate na tej povezavi.