Morska biološka postaja je odprla vrata mladim obiskovalcem

Morska biološka postaja je odprla vrata mladim obiskovalcem

Morska biološka postaja je odprla vrata mladim obiskovalcem ob bližnjem Svetovnem dnevu oceanov 2014

 

Morska biološka postaja - enota Nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu (MBP NIB) je v petek, 06. junija ob svojem tradicionalnem Dnevu odprtih vrat in bližnjem Svetovnem dnevu oceanov mladim obiskovalcem predstavila svojo dejavnost skozi pestro paleto kreativnih delavnic. Prijavljene skupine iz enega vrtca, devetih osnovnih in treh srednjih šol so se lahko udeležile dveh izbranih od osmih tematskih naravoslovnih in kreativnih delavnic. Vsi obiskovalci pa so bili lahko deležni ogleda prostorov oz. laboratorijev MBP NIB, predavanj in projektnih stojnic.

 

Program Dneva odprtih vrat MBP NIB Piran je poleg delavnic obsegal tudi predavanje doc. dr. Patricije Mozetič o na temo »Čudoviti svet planktona« in predavanja dr. Vesne Flander Putrle o dejavnostih Morske biološke postaje NIB v Piranu. Predavanja so se vrstila tokom dneva vzporedno z ogledi prostorov. Iz Slovenske nacionalne komisije za UNESCO sta skupaj z izbranimi desetimi »glasniki mladih« (med njimi je bila tudi lanska avtorica prvonagrajenega eseja na temo »Skupaj zaščitimo ocean« Tjaša Dolinšek ) svojo dejavnost dodatno predstavila ob stojnici UNESCO mladinske platforme gospa Marjutka Hafner in g. Gašper Hrastelj. Sodelavki MBP NIB (dr. Janja France in dr. Martina Orlando Bonaca) pa sta na posebni stojnici predstavili nekatere rezultate oz. značilnosti mednarodnih projektov. Tako je bil predstavljen projekt MarineClean (EU program Eco Innovation), katerega osnovni cilje je razvoj inovativnih rešitev za zmanjšanje količine morskih odpadkov. Skozi predstavitev je bila predvsem promovirana embalaža iz v morju razgradljivega plastičnega materiala. Tudi projekt TRECORALA (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija) je usmerjen k razvoju boljše okoljske zavesti, saj je njegov cilj vpeljati trajnostno upravljanje podvodnih grebenov kot edinstvenih naravnih rezervatov. Dr. Vesna Flander Putrle je predstavila naš najnovejši mednarodni strateški projekt BALMAS (Jadranski čezmejni program IPA), ki obravnava zaščito pred onesnaževanjem z balastnimi vodami na območju Jadranskega morja, preprečevanje tveganj ter izboljšanje morskega in obalnega okolja.

 

Tokom Dneva odprtih vrat MBP-NIB se je delavnic in predavanj udeležilo okrog 300 šolarjev in dijakov različnih starostnih skupin. S pridruženimi obiskovalci jih je bilo ta dan na MBP vseh skupaj okrog 350. Vsem pa se je pridružila tudi četica malčkov iz izolskega vrtca. Pred stavbo MBP je bila zasidrana raziskovalna ladja Sagita katero je lahko obiskalo mnogo zainteresiranih gostov - predvsem pa vsi člani delavnice »Delo na raziskovalni ladji«. Ostale interaktivne delavnice namenjene otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta so bile: »Pogled pod mikroskopom«, »Raznovrstnost morskih organizmov«, »Odpadki v morju» (v sodelovanju z Inštitutom za vode RS), »Poskusi z vodo«, »Svet v malem«, »Podvodna dediščina« (v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije) in »Besnenje narave« v sodelovanju s Centrom eksperimentov Koper in zavodom M-Aleja.net, kjer v naravoslovje vstopa tudi programirana robotika in (tekmovalna) logistika. Za koordinacijo in uspešno organizacijo prireditve sta poskrbeli dr. Mateja Grego , raziskovalka bentoške oz. pridnene mejofavne in mag. Anja Šimon, inž. pomorstva. Kreativni pristop s soudeležbo obiskovalcev v interaktivnih delavnicah je sodobna oblika približevanja vsebin znanstvenega raziskovalnega dela predvsem mladi - šolski populaciji. Predavatelji so s svojimi življenjskimi izkušnjami ilustriranimi tudi z zanimivimi zgodbami in slikami lepo popestrili nove (v)poglede v paleto študijskih in poklicnih možnosti mladim učencem in dijakom. Z naraščajočim tovornim in tudi potniškim prometom v našem morju se oceani vse bolj prelivajo z našim morskim pragom in tako se odpirajo tudi vrata mnogim novim poklicnim usmeritvam, ki lahko omogočijo priložnost mladim zazrtim v nova znanja in prakse.

 

Besedilo in fotografije: V. Bernetič