ActionMED

ActionMED: Best practices for action plans to develop integrated, regional monitoring programmes, coordinated programmes of measures and addressing data and knowledge gaps in coastal and marine waters

 

Projektni vodja znotraj MBP: dr. Borut Mavrič

Koordinator celotnega projekta: HCMR - Hellenic Centre for Marine Research

Šifra: 006/HCMR - ActionMED

Trajanje: 1.11.2015 - 31.1.2017

ActionMED

 

D1b

 

Gre za evropski projekt s polnim imenom "Akcijski načrti za integrirane regionalne programe spremljanja stanja, usklajene programe ukrepov in obravnavo podatkov ter vrzeli v znanju v Sredozemskem morju". Projekt se je začel novembra 2015 in bo trajal 15 mesecev. Glavni cilj projekta ActionMed je podpirati razvoj regionalnih akcijskih načrtov in najboljših praks za integrirane programe spremljanja stanja, usklajenih programov ukrepov in zapolnjevati podatkovnih vrzeli za Sredozemsko morje in s tem izboljšati izvajanje naslednjih korakov po Okvirni direktivi o morski strategiji (ODMS).

 

Natančnejši cilji projekta so:

 

  • Reševanje najbolj pomembnih vprašanjih na regionalni ravni, da se omogoči sistematično rešitev sedanjih vrzeli in pomanjkljivosti v zvezi s členi 8, 9 in 10 ODMS in nadgradnja na podlagi na podlagi najnovejših regionalnih in EU usmeritvah in predlogih
  • Razvijanje strategij / metodologij za oceno kazalcev biotske raznovrstnosti
  • Priprava osnove za koherentno oblikovanje in izvajanje programov spremljanja stanja po ODMS
  • Pomoč državam članicam EU v Sredozemlju pri pripravi programov ukrepov, in kadar je to potrebno, za pripravo projektov in naložbenih načrtov
  • Uvajanje sistema za upravljanje informacij, da se omogoči zbiranje in posodabljanje ustreznih znanj in podatkov, ki bodo uporabni za potrebe konvencij o regionalnih morjih, Evropsko agencija za okolje in druge zainteresirane uporabnike.

 

D1