Bilaterala Slovenija - Rusija: Vloga modelnih želatinoznih organizmov v biogeokemiji obalnih območij: ovrednotenje skupnih eksperimentalnih rezultatov

Bilaterala Slovenija - Rusija: Vloga modelnih želatinoznih organizmov v biogeokemiji obalnih območij: ovrednotenje skupnih eksperimentalnih rezultatov

Bilaterala Slovenija - Rusija: Vloga modelnih želatinoznih organizmov v biogeokemiji obalnih območij: ovrednotenje skupnih eksperimentalnih rezultatov

 

Nosilec projekta: dr. Alenka Malej

Sodelavec na projektu: P.P.Shirshov Institute of oceanology Russian Academy of Sciences

Šifra: BI-RU/14-15-031

Trajanje: 1.1.2014 - 31.12.2015