HAZADR

HAZADR

HAZADR: Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and hazardous substances in Adriatic Sea

Nosilec projekta: dr. Branko Čermelj

 

Šifra: Jadranski čezmejni program IPA HAZADR

 

Trajanje: 1.10.2012 - 31.3.2015

 

Splet: http://www.hazadr.eu