Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju

 

Naslov projekta: Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju

 

Nosilec projekta: dr. Lovrenc Lipej

 

Šifra: MKGP

 

Trajanje: 21. 11. 2017 - 21. 11. 2018

 

Terensko kartiranje se bo izvajalo v ali na meji posameznih območij Natura 2000 oz. na ekološko pomembnem območju (EPO) Morje in morsko obrežje. Cilj terenskega kartiranja je pridobiti primerno kakovostno informacijo o stanju izbranih bentoških habitatnih tipov na naslednjih območjih: pred rtom Ronejk, med Strunjanom in Fieso, pred Debelim rtičem ter med Žusterno in Izolo.

 

Projekt sofinancira:

 

MKGP