INTERFACES

INTERFACES

 

Support for training and career development of researchers

 

INTERFACES projekt - Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformations of ecosystem exchange fluxes

 

Nosilec projekta: dr. Valentina Turk

Šifra: FP7

Trajanje: 1.11.2013 - 30.9.2017

Splet: http://www.birmingham.ac.uk/generic/interfaces/index.aspx

 

Interfaces je Marie Curie ITN (Initial Training Network) projekt financiran s strani EU (FP7) za obdobje od novembra 2013 do novembra 2017. Sodeluje 12 partnerjev iz različnih univerz, raziskovalnih inštitutov in 3 manjših podjetij. V projekt je vključenih tudi 9 pridruženih partnerjev, kar predstavlja dodatno raziskovalno sodelovanje in izobraževanje. Program omogoča izobraževanje 11 doktorskim študentom in nadaljevanje raziskovalnega dela 4 podoktorskim študentom. Cilj projekta je predvsem izobraževanje mladih raziskovalcev na različnih področjih: hidrologije, biokemije, biologije, mikrobiologije, molekularne biologije, statistične obdelave in modeliranja. To omogoča celovit pristop k raziskavam ekoloških procesov na različnih nivojih, od mikro- do makro-nivoja. Program omogoča tudi izmenjave in s tem seznanjanje z novimi tehnologijami, terenskim in laboratorijskim delom v različnih vrhunsko opremljenih laboratorijih.

 

Morska biološka postaja in Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalnega inštituta za biologijo, sodelujeta v projektu z raziskovalnim delom mladega raziskovalca José Gonçalvesa, ki je zaključil magisterij na Univerzi v Aveiru na Portugalskem. Njegovo raziskovalno delo je vezano na raziskave prisotnosti in vpliva virusov na procese v morju. Predvsem pri razvoju tehnike koncentracije patogenih virusov v brakičnem in morskem okolju in ter določanju teh virusov prisotnosti z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času. Pri tem sodeluje s podoktorskim študentom Mukundhom Balasubramanianom, ki je vključen v projekt v partnerski organizaciji Biosistemika.

 

 

 

interfacesLogologo

 

 

Partnerji:

 • University of Birmingham, UK
 • Centre National de la Recherche Scientifique , France
 • University of Barcelona, Spain
 • Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ , Germany
 • University of Vienna, Austria
 • Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries , IGB, Germany
 • CRP - Gabriel Lippmann, Luxemburg
 • Spanish National Research Council (CSIC), Spain
 • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain

 

Mala podjetja:

 • Silixa Ltd, UK
 • Naturalea , Spain
 • BioSistemika , Slovenia

 

Pridruženi partnerji:

 • River Restoration Centre, UK
 • UNESCO
 • Environment Agency, UK
 • Arizona State University, USA
 • NIWA - National Institute of Water and Atmospheric Research, New Zealand
 • Oregon State University, USA
 • University of Notre Dame, USA
 • Utah State University, USA
 • University of Saskatchewan, Canada
 • Wageningen University, Netherlands
 • Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland