Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju

Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju

 

Nosilec projekta: dr. Nives Ogrinc, IJS

Sodelavec na projektu: prof. dr. Jadran Faganeli, NIB

Šifra: J1-8156

Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

 

 

Temeljni raziskovalni projekt J1-8156 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.