Strokovne podlage za posodobitev začetne presoje stanja morskega okolja skladno z Direktivo o morski strategiji 2008/56/ES, zadnjič spremenjeno 17. maja 2017 – biološki elementi in elementi povezani z njimi (Ministrstvo za okolje in prostor RS)

 

Naslov projekta: Strokovne podlage za posodobitev začetne presoje stanja morskega okolja skladno z Direktivo o morski strategiji 2008/56/ES, zadnjič spremenjeno 17. maja 2017 – biološki elementi in elementi povezani z njimi (Ministrstvo za okolje in prostor RS)

 

Nosilec projekta: dr. Martina Orlando Bonaca

 

Šifra: MOP

 

Trajanje: 24. 5. 2018 - 20. 6. 2019

 

Namen projekta je pripraviti strokovne podlage, ki se nanašajo na biološke elemente stanja morskih voda za izvedbo drugega cikla Direktive 2008/56/ES, in sicer: posodobitev vsebine presoje stanja morskega okolja, določitve značilnosti za dobro okoljsko stanje morskih voda in okoljskih ciljev ob upoštevanju predlagane nove metodologije za izvedbo drugega cikla Direktive 2008/56/ in kot izhaja iz Sklepa 2017/848. Pridobljene strokovne podlage bodo osnova za pripravo vsebin drugega načrta upravljanja z morskim okoljem, ki bo pripravljene na podlagi nove metodologije, kot to določa Sklep 2017/848 in na podlagi katerega mora ministrstvo poročati Evropski komisiji. Za ustrezno usklajeno uporabo metodologij in razvoj novih metodologij je potrebna tudi udeležba strokovnjakov na relevantnih sestankih na ravni EU, subregije Jadransko morje in regije Sredozemsko morje, kjer se navedene vsebine med državami subregije in regije usklajujejo.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.