BLUEMED: Usklajevanje dejavnosti morskega in pomorskega raziskovanja ter inovacij v Sredozemlju

 

Projektni vodja znotraj MBP: dr. Vlado Malačič

Šifra: H2020

Trajanje: 1.10.2016-30.9.2020

 

 

BLUEMED CSA (koordinacijske in podporne dejavnosti) projekt je financiran s strani EC znotraj razpisa H23020-SC2 kot podpora BLEMED iniciativi. Ta vzpodbuja modro rast v Sredozemskem območju, v prvi vrsti s konkretnim udejanjanjem BLEMED ciljev, ki so zapisani v dokumentu SRIA (Strateška raziskovalna in inovativna agenda). Klimatske spremembe, rastoče onesnaževanje in pomorski promet, prelov in vdiranje tujerodnih vrst ogrožajo Sredozemsko območje. Hkrati njegove izjemne posebnosti nudijo pomembne priložnosti za modro rast in zaposlitve, npr. v marikulturi in turizmu.

 

Spletna stran projekta: http://www.bluemed-project.eu/

 

Bluemed