Patricija Mozetič

izr. prof. dr. PATRICIJA MOZETIČ

znanstvena svetnica

Telefon:

+386 (0)5 9232 914

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Ekologija in fiziologija fitoplanktona

Škodljiva cvetenja alg (HAB)

Evtrofikacija obalnega morja


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Leta 1989 sem diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, leto kasneje, 1990, pa sem se zaposlila kot mlada raziskovalka na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer delam še danes. Leta 1993 sem postala magistra oceanologije na interdisciplinarnem študiju Univerze v Zagrebu. Doktorirala sem iz bioloških znanosti leta 1997 na Univerzi v Ljubljani. Leta 2008 sem bila izvoljena v znanstveni naziv višja znanstvena sodelavka. Prejela sem več sofinanciranj in štipendij (npr. NRC/NAS/BOSTID, NATO-CNR Outreach Fellowship), ki so mi omogočile krajša izobraževanja (tečaji) in daljša bivanja v tujini za čas od enega do 6 mesecev (Univerza v Umei, Švedska, Univerza v Kaliforniji, Santa Barbara, ZDA, Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, Neapelj, Italija), med drugim l. 2011 udeležbo na španski (CSIC) čezoceanski raziskovalni ekspediciji »Malaspina 2010«. Bila sem mentorica dvem mladim raziskovalkam iz programa ARRS, ki sta uspešno zaključili doktorski študij.

 

 

SODELOVANJA

Sem članica Mednarodne komisije za raziskovanje Sredozemskega morja (CIESM, Monaco) in Mednarodnega združenja za raziskave škodljivih alg (ISSHA).

Od 1999 dalje sem urednica in članica uredniškega odbora znanstvene revije Annales – Anali za istrsle in mediteranske študije, Series historia naturalis.

Leta 2001 sem prejela nagrado sklada Pro Natura, ki ga je ustanovila dr. Aleksandra Kornhauser v sodelovanju z nemško znanstveno fundacijo Boehringer Ingelheim.

Leta 2002 sem bila imenovala za nacionalno predstavnico pri medvladnemu odboru (IPHAB) za program škodljivih cvetenj alg (UNESCO IOC-HAB).

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Moje raziskovalno področje je ekologija in fiziologija fitoplanktona obalnih morij, ki poleg določanja taksonomske sestave, abundance in biomase fitoplanktona ter fotosintetskih lastnosti in primarne produkcije vključuje še raziskave škodljivih cvetenj alg, evtrofikacije in onesnaževanja obalnega morja zaradi vplivov s kopnega.

Solelujem tudi pri implementaciji evropske zakonodaje na področju voda v nacionalni pravni red za ocenjevanje ekološkega in okoljskega stanja morja s fitoplanktonom.

Po doktoratu sem pridobila podoktorski aplikativni razsikovalni projekt ARRS (L1-1570), ki ga je sofinancirala Občina Izola, vodila sem tudi slovensko-hrvaški bilateralni projekt (BI-HR/06-07-017). Sodelovala sem pri 9 mednarodnih projektih, od teh je 6 EU projektov, enega manjšega pod okriljem UNESCO/IOC pa sem tudi vodila (Mediterranean Action Plan – Technical Support for the Implementation of MED POL – Phase III).

Več kot 10 let sem vodila dva nacionalna monitoringa, ki sledita evropskim direktivam: monitoring ekološkega stanja obalnega morja (naročnik MKO-ARSO) in monitoring toksičnega fitoplanktona na območjih gojišč školjk (naročnik MKO-UVHVVR).

Objavila sem 38 znanstvenih člankov, od tega 23 v revijah s faktorjem vpliva.

 

 

   

 

DRUGE AKTIVNOSTI

Leta 2005 sem bila izvoljena v naziv visokošolske učiteljice - docentke za področje biologije na Univerzi na Primorskem. Sodelovala sem pri pripravi dodiplomskih in magistrskih študijskih programov ter pri izvajanju pedagoške dejavnosti, predvsem s področja ekologije morja, na treh univerzah (Univerza v Ljubljanji, Univerza v Novi Gorici in Univerza na Primorskem). Od leta 2013 sem dopolnilno zaposlena na UP FAMNIT v Kopru, kjer poučujem na dodiplomskem (predmet Vodni ekosistemi) in magistrskem (predmeta Morska botanika in Ekologija morja) študijskem programu.

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

Povezava na Cobiss