Janja Francé

france janja color france janja blue
dr. JANJA FRANCÉ

višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Telefon:

+386 (0)5 9232 934

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Problematika škodljivih cvetenj alg

Nacionalni monitoring ekološkega in kemijskega stanja morja


   

 

KRATEK ŽIVLJENEPIS

Rojena sem bila leta 1975 v Kopru. Univerzitetni študij biologije sem zaključila na Oddelku za biologijo Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani leta 2001. Po diplomi sem se kot mlada raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo pričela ukvarjati z morsko biologijo. Pod vodstvom mentorice doc. dr. Patricije Mozetič sem se usmerila v raziskave fitoplanktona in leta 2005 magistrirala z nalogo »Ekološke značilnosti planktonskih dinoflagelatov (Dinophyceae) Tržaškega zaliva s poudarkom na toksičnih vrstah«. Raziskave zanimive skupine fitoplanktona – dinoflagelatov in škodljivih cvetenj alg sem v času doktorskega študija nadgradila z raziskavami ekoloških značilnosti celotne fitoplanktonske združbe. Usmerila sem se v analize dolgoletnih trendov in sprememb v fitoplanktonski združbi, skozi opise različne lastnosti tako združbe (biomasa, vrstna sestava in abundanca) kot okolja (fizikalno-kemijske značilnosti vodnega stolpca). Leta 2009 sem, ravno tako pod mentorstvom doc. dr. Patricije Mozetič, doktorirala z disertacijo »Dolgoletne spremembe strukture fitoplanktonske združbe Tržaškega zaliva«. Pri nadaljnjem delu sem se osredotočala na različne vidike ekologije fitoplanktona, od pelaške primarne produkcije, sezonskosti in dolgoletnih sprememb fitoplanktonske združbe, njene vloge v prehranjevalnem spletu, pa vse do evtrofikacije in vrednotenja ekološkega stanja morja.

 

Izobraževanja:

• 08.-13.06.2003: UNEP-MAP »First course of training for technical operators on Coastal Water Eutrophication Monitoring Programme (MED-POL. Phase III)«, Cesenatico, Italija

• 15.-19.06.2009: GEOHAB Modeling workshop, Galway, Irska

• 16.-26.08.2010: IOC training course on the biology of harmful marine microalgae, University of Copenhagen, Copenhagen, Danska  

 

 

 

SODELOVANJA

Projekti:

• Sensing toxicants in Marine waters makes Sense (SMS), projekt EU FP7 OCEAN 2013.1, 2013-2016

• Ballast water management for Adriatic Sea protection (BALMAS, Adriatic IPA Crossborder Cooperation 2007-2013), 2013-2016

Trecorala - TREzze e CORalligeno dell’ALto Adriatico: valorizzazione e gestione sostenibile nel Golfo di Trieste; CBC Programme Italy-Slovenia, 2012-2014

• Marine debris removal and preventing further litter entry (MarineClean, EU CIP Eco-Innovation), 2011-2014, nosilka projekta

• »Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah« Ciljni raziskovalni program »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«, 2010 2012

• Projekt: »Ocene pojavljanja prekomerne razrasti makroalg in "cvetenja" fitoplanktona v kopalnih vodah za pripravo profilov kopalnih voda - morje«, 2011

• Znanstveno-tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v letih 2006-2007: »Škodljive morske mikroalge (HAB) v Jadranskem morju: metode določevanja, monitoring in blaženje posledic škodljivih cvetenj«

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

 Vsekakor je moj primarni interes ostal pri problematiki škodljivih cvetenj alg in leta 2010 sem tudi pridobila certifikat o strokovni usposobljenosti za prepoznavanje škodljivih mikroalg, ki ga podeljuje IOC UNESCO po opravljenem tečaju »IOC-Training Course on the Biology of Harmful Marine Microalgae« in izpitu.

 

• Že od leta 2002 pa sodelujem pri Spremljanju toksičnega fitoplanktona na školjčiščih (naročnik UVHVVR), pri čemer z mikroskopskim pregledom vzorcev morske vode določam in štejem toksične vrste fitoplanktona.

 

   

   

 

DRUGE AKTIVNOSTI

 

• Vrsto let že sodelujem v nacionalnem monitoringu ekološkega in kemijskega stanja morja in od leta 2014 tudi vodim aktivnosti monitoringa na MBP.

 

• Poleg tega sem močno vpeta tudi v razvojne projekte vezane na implementacijo pomembnih evropskih direktiv: Okvirne direktive o morski strategiji in Okvirne vodne direktive. Pri teh se ukvarjam z razvojem in testiranjem različnih (fitoplanktonskih) indeksov, s katerimi učinkovito ovrednotili ekološko stanje v vodnem stolpcu, pa tudi z vrednotenjem evtrofikacije v morju.

 

Kot nacionalni ekspert že vrsto let aktivno sodelujem v Mediteranski interkalibracijski skupini (Med-GIG), znotraj katere delujemo sredozemski strokovnjaki za fitoplankton.

 

Od leta 2011 dalje sem tudi nosilka projektov na MBP, ki se nanašajo na implementacijo Okvirne vodne direktive.

 

  

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

 

1. TAMŠE, Samo, MOZETIČ, Patricija, FRANCÉ, Janja, OGRINC, Nives. Stable isotopes as a tool for nitrogen source identification and cycling in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic). Continental Shelf Research, ISSN 0278-4343. [Print ed.], 2014, vol. 91, str. 145-157, doi: 10.1016/j.csr.2014.09.009. [COBISS.SI-ID 27952679]  

 

2. TALABER, Iva, FRANCÉ, Janja, MOZETIČ, Patricija. How phytoplankton physiology and community structure adjust to physical forcing in a coastal ecosystem (northern Adriatic Sea). Phycologia, ISSN 0031-8884, 2014, vol. 53, št. 1, str. 74-85. http://www.phycologia.org/doi/abs/10.2216/13-196.1. [COBISS.SI-ID 3040847

 

3. FRANCÉ, Janja, MOZETIČ, Patricija. Preliminary study on vertical migrations of dinoflagellates in a dynamic coastal sea (Gulf of Trieste, northern Adriatic). Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2012, vol. 53, št. 2, str. 181-188. [COBISS.SI-ID 2691151

 

Povezava na Cobiss