Ana Rotter

dr. ANA ROTTER

višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Telefon:

+386 (0)5 9232 940

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Področje raziskav:

Morska biotehnologija

Statistika

Komunikacija (v) znanosti


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

 

- od marca 2014: raziskovalka na Morski biološki postaji. Področje raziskav: statistika – časovne vrste, analiza omrežij, statistika, komunikacija (v) znanosti, projektni management, morska biotehnologija

 

- od junija 2011: postdoktorska raziskovalka na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo. Področje raziskav: sistemska biologija, statistika, analiza omrežij, bioinformatika.

 

- od 2005 – maj 2011: mladi raziskovalec na področju statistike na Nacionalnem inštitutu za biologijo, oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo. Doktorska disertacija: „Razvoj in implementacija orodij sistemske biologije: primer analize podatkov v rastlinski fiziologiji”. Mentorica prof. dr. Kristina Gruden, somentor prof. dr. Andrej Blejec.

 

- od 2004: Univerza v Ljubljani, Univerzitetni podiplomski študij statistike

 

- 2004-2005: zaposlena v podjetju Delamaris d.d., kjer sem delala v skupini za kontrolo kakovosti izdelkov, kasneje pa tudi v službi za okolje in higieno. V sklopu tega sem izvajala in uvajala okoljska testiranja, spremljala delovanje čistilne naprave ter urejala okoljska poročila in zakonsko zahtevane monitoringe.

 

- 1996 - 2002: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, interdisciplinarni študij Mikrobiologije . Diplomska naloga: „Toksinotipizacija sevov Clostridium difficile iz različnih držav“. Opazovali smo, ali se v različnih državah pojavljajo različni toksinotipi Clostridium difficile ter kateri toksinotipi prevladujejo v določenih državah. Ugotavljali smo tudi prisotnost binarnega toksina pri različnih vzorcih. Datum zagovora: 10.10.2002, mentorica prof. dr. Maja Rupnik

 

- 1992 -1996: Gimnazija Koper

 

 

 

Rojena 1978 

 

 

 

 

SODELOVANJA

Björn Usadel, Max Planck Golm, Nemčija. Sodelovanje je potekalo leta 2005 na področju uporabe bioinformatike pri genski ontologiji rastlin

 

Cornelis J. (Ron) van Noorden, AMC (Academisch Medisch Centrum) Amsterdan, Nizozemska na področju biološke interpretacije rezultatov statistične obdelave – primer iz onkologije. Sodelovanje poteka od 2011 do danes 

 

 

Zanimivosti:

 

Leta 2011 sem dobila nacionalno nagrado L'Oreal »za ženske v znanosti«
Sem sindikalna zaupnica sindikata SVIZ-NIB, v katerega je vključenih približno 40 % zaposlenih na inštitutu.

 

 

VKLJUČENOST V PROJEKTE

 

ARRS projekti:

 

# Šifra Ime projekta Trajanje projekta
1 J1-9157 Dejavniki, ki strukturirajo mikrobiom obalnega morja s poudarkom na patogenih; celostni pristop 1.7.2018―30.6.2021
2 J3-9255 Ovrednotenje Nef-vsebujočih zunajceličnih veziklov v plazmi kot biooznačevalca aktivnega rezervoarja virusa HIV-1 pri aviremičnih posameznikih 1.7.2018―30.6.2021
3 J1-6730 Razvoj novih celičnih linij človeških jeter za raziskave genotoksičnosti in karcinogenosti: novo upanje za človekovo zdravje in zaščito laboratorijskih živali 1.11.2014―31.10.2017
4 J2-5478 Razvoj in aplikacije novih metod semantičnega rudarjenja podatkov v znanostih o življenju 1.8.2013―31.7.2016
5 V4―1103 Trsne rumenice: metode zgodnjega odkrivanja in obvladovanja 1.10.2011―30.9.2014
6 J1―4247 Dvojna narava matičnih celic v raku in njihova uporaba v zdravljenju 1.7.2011―30.6.2014
7 J4―4165 Kompromisi obrambe in razvoja v večtrofični interakciji med krompirjem in dvema glavnima škodljivcema 1.7.2011―30.6.2014
8 V4―0523 Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev 1.9.2008―31.8.2010
9 V4―0314 Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo 1.10.2006―30.9.2008
10 J4―6459 Proučevanje trsne rumenice in inducirane rezistence na to bolezen z genskimi mikročipi 1.7.2004―30.6.2007

 

 

EU projekti

 

GoJelly: Želatinozna rešitev za onesnaženje z mikroplastiko https://gojelly.eu/ (VODJA DELOVNIH SKLOPOV 4 IN 9)

 

januar 2018 – december 2021

 

CHANGE: Izzivi spolnih (ne)enakosti v znanosti in razvoju https://www.change-h2020.eu/ (VODJA DELOVNEGA SKLOPA 3)

 

maj 2018 – april 2022

 

Cytothreat: Usoda in učinki ostankov citostatskih zdravil v okolju

 

januar 2011 – januar 2015

 

BALMAS: Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja

 

november 2013 – marec 2016

 

 

COST mrežne akcije

 

Ocean4Biotech: Evropska transdisciplinarna mreža za morsko biotehnologijo https://www.cost.eu/actions/CA18238 (VODJA AKCIJE)

 

oktober 2019 – september 2023

 

DNAqua-Net: Razvoj novih genetskih orodij za oceno evropskih vodnih ekosistemov https://www.cost.eu/actions/CA15219 (ODGOVORNA ZA KOMUNIKACIJO)

 

oktober 2016 – oktober 2020

 

genderSTE: spol v znanosti, tehnologiji ter okolju (http://www.genderste.eu/)

 

november 2012 – november 2016

 

 

 

 

 

PODROČJE RAZISKAV

 

 

- biostatistika: zasnova poskusov, obdelava poskusov, svetovanje, bioinformatika, analiza omrežij, podatkovne baze, transkriptomika, MapMan

 

- Želim si spoznati in v praksi uporabiti čimveč klasičnih statističnih metod. Tukaj uporabljam predvsem programsko okolje R, tako zaradi svoje široke uporabnosti na področju statistike kot zaradi privlačnih vizualnih izrisov, ki jih uporabnik lahko naredi. Zanima me sistemska biologija.  Moja velika ambicija je izpopolniti se v analizi omrežij za biološke podatke.

 

- V zadnjih letih odkrivam pomen in potrebo po ustrezni komunikaciji (v) znanosti; tako znotraj enakih znanstvenih ved, med vedami, predvsem pa imamo dolžnost komunicirati naše delo s splošno javnostjo in zakonodajalci. Na to temo se veliko izobražujem, znanje pa tudi predajam. V projektu GoJelly vodim delovni sklop komunikacije, v COST Akciji DNAqua-Net pa sem zadolžena za komunikacijo.

 

- Spoznavam se s stanjem na področju enakopravnosti spolov v znanosti. Pogosto se v praksi izkaže, da za ženske obstajajo t.i. »lepljiva tla« in »stekleni stropi«, ki nam, v primerjavi z moškimi kolegi, onemogočajo enakopravno vzpenjanje po karierni poti. Želim si osveščati sodelavke in sodelavce o nepravičnem stanju. 

 

 

   

 

DRUGE AKTIVNOSTI

 

- ocenjevalec za revije Bioinformatics, BMC Bioinformatics, OMICS, Plant Physiology

 

 

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) PUBLIKACIJE

 

Članki: 

 

1. ROTTER, Ana, KLUN, Katja, FRANCÉ, Janja, MOZETIČ, Patricija, ORLANDO-BONACA, Martina. Non-indigenous species in the Mediterranean Sea : turning from pest to source by developing the 8Rs model, a new paradigm in pollution mitigation. Frontiers in marine science. 24 Mar. 2020, vol. 7, article 178, str. 1-16, ilustr. ISSN 2296-7745. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00178/full, DOI: 10.3389/fmars.2020.00178. [COBISS.SI-ID 40492293], [JCR, SNIP]

 

2. ROTTER, Ana, BACU, Ariola, BARBIER, Michèle, BERTONI, Francesco, BONES, Atle M., CANCELA, M. Leonor, CARLSSON, Jens, CARVALHO, Maria F., CEGŁOWSKA, Marta, DALAY, Meltem Conk, et al. A new network for the advancement of marine biotechnology in Europe and beyond. Frontiers in marine science. May 2020, vol. 7, article 278, str. 1-9, ilustr. ISSN 2296-7745. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00278/full, DOI: 10.3389/fmars.2020.00278. [COBISS.SI-ID 16264707], [JCR, SNIP] 

 

3. EMADODIN, Iraj, REINSCH, Thorsten, ROTTER, Ana, ORLANDO-BONACA, Martina, TAUBE, Friedhelm, JAVIDPOUR, Jamileh. A perspective on the potential of using marine organic fertilizers for the sustainable management of coastal ecosystem services. Environmental sustainability. 2020, vol. , iss. , 11 str., [in press]. ISSN 2523-8922. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42398-020-00097-y, DOI: 10.1007/s42398-020-00097-y. [COBISS.SI-ID 5311567]

 

4. FREEMAN, Shirra, BOOTH, Andy M., SABBAH, Isam, TILLER, Rachel, DIERKING, Jan, KLUN, Katja, ROTTER, Ana, BEN DAVID, Eric, JAVIDPOUR, Jamileh, ANGEL, Dror. Between source and sea : the role of wastewater treatment in reducing marine microplastics. Journal of environmental management. 15 Jul. 2020, vol. 266, 110642, str. 1-11, ilustr. ISSN 0301-4797. https://www-sciencedirect-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0301479720305740?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110642. [COBISS.SI-ID 14020867], [JCR, SNIP] 

 

5. MALFATTI, Francesca, LEE, Christopher, TINTA, Tinkara, PENDERGRAFT, Matthew A., CELUSSI, Mauro, ZHOU, Yanyan, SULTANA, Camille M., ROTTER, Ana, AXSON, Jessica L., COLLINS, Douglas B., SANTANDER, Mitchell V., ANIDES MORALES, Alma L., ALUWIHARE, Lihini I., RIEMER, Nicole, GRASSIAN, Vicki H., AZAM, Farooq, PRATHER, Kimberly A. Detection of active microbial enzymes in nascent sea spray aerosol : implications for atmospheric chemistry and climate. Environmental science & technology letters, ISSN 2328-8930, 2019, vol. , no. , 7 str., [in press]. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00699#, doi: 10.1021/acs.estlett.8b00699

 

6. ORLANDO-BONACA, Martina, ROTTER, Ana. Any signs of replacement of canopy-forming algae by turf-forming algae in the northern Adriatic Sea?. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management, ISSN 1470-160X, 2018, vol. 87, str. 272-284, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X17308476, doi: 10.1016/j.ecolind.2017.12.059

 

7. ROTTER, Ana, NIKOLIĆ, Petra, TURNŠEK, Neža, KOGOVŠEK, Polona, BLEJEC, Andrej, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Statistical modeling of long-term grapevine response to "Candidatus Phytoplasma solani" infection in the field. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2018, vol. 150, iss.3, str. 653-668. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-017-1310-x, doi: 10.1007/s10658-017-1310-x

 

8. BAEBLER, Špela, SVALINA, Miha, PETEK, Marko, STARE, Katja, ROTTER, Ana, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina. quantGenius : implementation of a decision support system for qPCR-based gene quantification. BMC bioinformatics, ISSN 1471-2105, 2017, vol. 18, str. 1-11, ilustr. https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12859-017-1688-7, doi: 10.1186/s12859-017-1688-7

 

9. MOZETIČ, Patricija, CANGINI, Monica, FRANCÉ, Janja, BASTIANINI, Mauro, BERNARDI AUBRY, Fabrizio, BUŽANČIĆ, Mia, CABRINI, Marina, CERINO, Federica, KRAUS, Romina, MARIĆ PFANNKUCHEN, Daniela, ROTTER, Ana, et al. Phytoplankton diversity in Adriatic ports: Lessons from the port baseline survey for the management of harmful algal species. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2017, str. [v tisku]. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17310561, doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.12.029 

 

 

 

 Povezava na COBISS