MBP skupina danes

Danes je MBP vključena v mrežo evropskih inštitutov za raziskovanje morja (MARS), je nosilka sodelovanja Slovenije v medvladni oceanografski komisiji (IOC-UNESCO) in sredozemski komisiji za raziskave morja CIESM (Commision internationale pour l'exploration de la Mer Méditeranée) in koordinira dejavnosti MED POL Sredozemskega akcijskega načrta (MAP) programa Združenih narodov za okolje (United Nations Environment Program) v Sloveniji.