Boris Petelin

dr. BORIS PETELIN

strokovno-raziskovalni sodelavec

Telefon:

+386 (0)5 9232 907

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Numerično modeliranje dinamike obalnega morja

Kontrola kvalitete podatkov, pridobljenih z meritvami na morju

Prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje oceanografskih podatkov


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Dr. Boris Petelin, univ. dipl. ing. gradbeništva:

• 2014 - Doktor računalništva in informatike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

• 1995 - Magister računalništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  

• 1984 - Univ. dipl. ing. gradbeništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

 

 

SODELOVANJA

Pri svojem delu sodelujem v številnih domačih in mednarodnih projektih, od katerih sta trenutno najpomembnejša:

• MyOcean (2009-2012), MyOcean2 (2012-2014) in njegovo nadaljevanje (oktober 2014- marec 2015), so projekti, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa EU (FP7 2007-2013) in programa Obzorje 2020 (EU Research and Innovation programme 2014-2020). Njihov cilj je opredeliti in vzpostaviti usklajene in celovite vseevropske zmogljivosti za spremljanje in napovedovanje procesov v oceanih. Od aktivnosti omenjenih projektov imajo koristi različna področja uporabe: zaščita in reševanje ob nesrečah na morju, preprečevanje širjenja izlite nafte, upravljanje morskih virov, podnebne spremembe, sezonsko napovedovanje, obalne dejavnosti, kakovost vode in onesnaževanje. Vloga NIB-MBP v omenjenih projektih je predvsem:

o Ocenjevanje uporabnosti produktov omenjenih projektov 

o Zagotavljanje podatkov, ki so potrebni za vrednotenje nekaterih produktov MyOcean – predvsem numeričnega modela za Sredozemsko morje (Mediterranean ocean Forecasting System – MFS). Podatki, ki jih v ta namen dnevno pošiljamo, so meritve na oceanografski boji Vida in rezultati našega numeričnega modela, ki pokriva severni Jadran (North Adriatic Princeton Ocean Model – NAPOM) (glej sliko 1).

o Zaščita in reševanje na morju - napovedovanje širjenja naftnih madežev v slovenskem morju s pomočjo numeričnih modelov NAPOM (NIB-MBP) in NAFTA (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)

o Razvoj in oceanografskih numeričnih modelov za raziskave dinamike obalnega morja (severni Jadran, Tržaški zaliv itd.) (glej sliko 2)

o Prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje produktov MyOcean (slika 3)

• SeaDataNet (2006-2011) in SeaDataNet2 (2012-2016) sta mednarodna oceanografska projekta, katerih glavni cilj je omogočiti znanstveni skupnosti dostop do historičnih podatkovnih nizov, ki se nahajajo v nacionalnih podatkovnih centrih. Naloga NIB-MBP v okviru omenjenih projektov je pošiljanje metapodatkov, ki opisujejo podatke, s katerimi razpolaga, in tudi opise svojih raziskovalnih programov, projektov, križarjenj z raziskovalnim plovilom in oceanografskih boj. Po drugi strani pa omogoča tudi dostop do podatkov, ki jih opisujejo omenjeni metapodatki.

Slika 1. Vrednotenje oceanografskega numeričnega modela Mediterranean Ocean Forecasting System (MFS) s pomočjo podatkov oceanografske boje Vida in numeričnega modela North Adriatic Princeton Ocean Model (NAPOM)

Slika 2. Topografija oceanografskega numeričnega modela North Adriatic Princeton Ocean Model (NAPOM)

Slika 3. Značilne poti in cikli v površinskih hitrostnih poljih oceanografskega numeričnega modela Mediterranean Ocean Forecasting System (MFS) na območju Jadranskega

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Raziskave:

• numerično modeliranje dinamike obalnega morja

• obdelava in zagotavljanje kontrole kvalitete podatkov, pridobljenih z meritvami na morju

prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje izmerjenih oceanografskih podatkov in rezultatov numeričnih modelov

 

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

1. PETELIN, Boris, KONONENKO, Igor, MALAČIČ, Vlado, KUKAR, Matjaž. Multi-level association rules and directed graphs for spatial data analysis. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2013, vol. 40, issue 12, str. 4957-4970. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.03.004, doi: 10.1016/j.eswa.2013.03.004. [COBISS.SI-ID 2761807]

 

2. MALAČIČ, Vlado, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin. Topographic control of wind-driven circulation in the northern Adriatic. Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2012, vol. 117, št. C06032, str. 1-16, doi: 10.1029/2012JC008063. [COBISS.SI-ID 2595663]

 

3. ŽAGAR, Dušan, RAMŠAK, Vanja, LIČER, Matjaž, PETELIN, Boris, MALAČIČ, Vlado. Uporaba numeričnih modelov ob razlitjih nafte na morju = Application of numerical models of oil spills in the sea. Ujma, ISSN 0353-085X, 2012, št. 26, str. 168-174, ilustr., graf. prikazi, zvd. http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2012/168.pdf,http://drugg.fgg.uni-lj.si/4055/. [COBISS.SI-ID 2678351]

 

 Povezava na Cobiss