Oceanografsko in ekološko stanje v Slovenskem morju dne 16. 01. 2014