Oceanografsko in ekološko stanje v Slovenskem morju dne 18. 02. 2014