Oceanografsko in ekološko stanje v Slovenskem morju dne 15. 05. 2014