Oceanografsko in ekološko stanje v Slovenskem morju dne 12. 12. 2013