Izšla je nova znanstvena monografija o razsežnostih problema onesnaževanja morskega okolja s plastiko

Izšla je nova znanstvena monografija o razsežnostih problema onesnaževanja morskega okolja s plastiko

 

Pri založbi Academic Press je izšla nova znanstvena monografija o razsežnostih problema onesnaževanja morskega okolja s plastiko z naslovom "Plastic pollution and marine conservation", pri kateri so sodelovali raziskovalci Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.

 

Skoraj šestdeset let po tem, ko so v znanstveni literaturi prvič poročali o onesnaževanju s plastiko, veliko bolje razumemo negativen vpliv plastičnih odpadkov na številne morske organizme. Raziskave v morju in laboratorijski poskusi so potrdili obsežne škodljive učinke, v svetu pa narašča zaskrbljenost zaradi fizične in toksikološke škode, ki jo zaužitje plastičnih odpadkov povzroča naravnim populacijam organizmov.

 

Ugotovitve kažejo, da je naše razumevanje globalnega kroženja plastike še daleč od popolnega in da je treba številne biološke, fizikalne in geokemične procese, ki vplivajo na vodoravno in navpično premikanje plastike v oceanskih okoljih, podrobneje raziskati. Na splošno raziskovalci domnevajo, da večina plastičnih odpadkov izvira iz kopnega, čeprav nekatere študije v zadnjem času kažejo, da imajo pomembno vlogo tudi morski viri. Kljub temu obstaja presenetljivo neskladje med ocenami globalnega vnosa plastike s kopnega in skupno količino plastike, ki plava v morju. Poleg tega manjkajo zanesljivi podatki o toksikoloških vplivih in časih razgradnje v nekaterih najbolj razširjenih okoljih našega planeta. Tako sta na primer vodni stolpec in globokomorsko okolje, ki sta dva največja ekosistema na svetu,  zelo slabo raziskana, še posebej, če ju primerjamo s površinskimi ali obalnimi vodami, čeprav obsegata večino morskih habitatov na svetu.

 

Glede na napovedi prihodnje svetovne proizvodnje in porabe plastike se zdi neizogibno, da se bo količina plastičnih odpadkov v prihodnjih letih še naprej povečevala. Nadaljnje raziskave vpliva, obnašanja in časa zadrževanja plastičnih odpadkov v morju bodo ključne za reševanje enega najbolj perečih okoljskih problemov današnjega časa. Odgovore na nekatera odprta vprašanja lahko najdete v publikaciji "Plastic Pollution and Marine Conservation. Approaches to Protect Biodiversity and Marine Life", ki sta jo uredila dr. Giuseppe Bonanno iz Univerze v Catanii, Italija, in dr. Martina Orlando-Bonaca z Morske biološke postaje Nacionalnega Inštituta za Biologijo v Piranu. Številna poglavja, ki so jih prispevali raziskovalci Morske biološke postaje, predstavljajo ključne informacije o porazdelitvi, usodi in prenosu plastičnih odpadkov v morskem okolju, s posebnim poudarkom na vplivih na določene skupine morskih organizmov, njihove prehranjevalne verige in na onesnaževanje s plastiko.

 

Kolofon knjige

 

Spletna stran knjige