Vzorčenje vode na školjčišču

Vzorčenje vode na školjčišču

 

V petek 24. 11. 2023 smo sodelavci iz Inštituta za vode Republike Slovenije in Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta Vpliv okoljskega stresa na zdravje in prirastek školjk ter izboljšave vzrejnih praks zaradi mikroplastike in podnebnih sprememb (V1-2205), financiranega s strani ARRS in MKGP, uspešno opravili prvo vzorčenje vode in sedimenta na območju školjčišča v Piranskem zalivu za namen analize prisotnosti mikroplastike. Vzorčenje je potekalo ob reštah na katerih smo odvzeli tudi vzorce školjk.