45 let delovanja MBP

45 let delovanja MBP

Maja 2014 smo praznovali kar 45. obletnico delovanja MBP, ki že od svoje ustanovitve stremi k izobraževanju, popularizaciji znanosti ter seveda raziskave in spremljanje morskega okolja.

 

 

Začetki delovanja MBP bili skromni, a ambiciozni. Po letu 1957, ko se je ekipa zanesenjakov s prof. Jožetom Štirnom na čelu vrnila iz raziskovalne ekspedicije v Črnem morju in Etiopiji, so z nabranim materialom ustanovili poklicno ustanovo »Center za podvodna raziskovanja«, ki se je leta 1964 preimenoval v »Zavod za raziskovanje morja« s sedežem v Portorožu. Ta zavod je leta 1967 zašel v kadrovske in materialne težave, ki so pripeljale do njegove opustitve. Iz stečajne mase je Biološki inštitut Univerze v Ljubljani kupil stavbo v Portorožu in leta 1969 osnoval svojo samostojno enoto – Morsko biološko postajo (MBP).

 

 

Njen takratni direktor, prof. Franc Sušnik, je dal ključe trem študentom (Sašu Vukoviču, Ladu Kubiku in Igorju Kržanu) z nalogo, da pripravijo prostore v stavi na Sončni poti 3 na Fizinah. 

Leta 1979 se je enota MBP preselila na današnjo lokacijo na Fornačah pri Piranu

 

 

in leta 2006 smo zaključili s temeljito prenovo stavbe.

 

 

Vizija in poslanstvo (POVEZAVA) se skozi leta niso spreminjali in sodelavci MBP še vedno stremimo k boljšemu poznavanju morskih ekosistemu, obvladovanju oceanografskih podatkov ter napovedovanju stanja.

 

 

Ambiciozna ekipa strokovnjakov pokriva različna področja morske biologije, od biodiverzitete na makro (ribe, meduze) in mikro (fito- ter zooplankton, mikroorganizmi), do (geo)kemije in statistike ter numeričnega modeliranja. Z vsem srcem pa se posvečamo izobraževalnim dejavnostim ter popularizaciji znanosti.

 

 

Ob 20. obletnici delovanja MBP je prof. Jože Štirn napisal članek, katerega del smo povzeli tukaj. Članek je v celoti dostopen na POVEZAVI.