Simpozij na temo akcijskih načrtov ohranjanja ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov

Simpozij na temo akcijskih načrtov ohranjanja ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov

Portorož, Grand Hotel Bernardin,  27. - 31. oktobra 2014

 

Minuli petek so se zaključila zelo uspešna strokovna srečanja na temo akcijskih načrtov za ohranjanje ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov (Symposia on the Conservation of Mediterranean Marine Key Habitats).

 

 

Dogodek je potekal v organizaciji regionalnega centra za zavarovana območja in biotsko raznovrstnost, ki deluje v okviru Barcelonske konvencije (UNEP MAP) ter Zavoda RS za varstvo narave.

 

Simpozij je bil razdeljen na tri dele in sicer:

 

5. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O MORSKI VEGETACIJI, 27-28 oktober 2014  

2. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O VARSTVU KORALIGENIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ, 29-30 oktober 2014 

1. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O VARSTVU TEMNIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ, 31. oktober 2014

Posameznih strokovnih srečanj, se je udeležilo okrog 140 raziskovalcev iz večine sredozemskih držav. 

 

Ob razpravah o izrazito tehničnih in metodoloških problemih raziskovanja bentoških združb, so se udeleženci poudarili nujnost večje zavzetosti držav podpisnic Barcelonske konvencije pri uresničevanju določil in obveznosti, ki izhajajo is posameznih akcijskih načrtov ter večje odločnosti pri omejevanju aktivnosti, ki ogrožajo te ključne sestavine morskega ekosistema.

 

Nekaj utrinkov s simpozija si lahko ogledate spodaj na kratkem filmu: