Monitoring ponovno vzpostavljen

Monitoring ponovno vzpostavljen

Po štirimesečni prekinitvi smo na Morski biološki postaji (MBP) Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) 22. junija 2015 ponovno pričeli izvajati monitoring ekološkega in kemijskega stanja morja. Z rednimi mesečnimi izhodi na morje bomo po pogodbi nadaljevali do konca leta 2015.

 

Po tem, ko smo januarja 2015 redno terensko delo in analize opravili, smo v začetku februarja od naročnika Agencije RS za okolje (ARSO) prejeli obvestilo o začasni prekinitvi vseh aktivnosti v okviru programa monitoringa kakovosti voda v letu 2015. V vmesnem času smo sodelavci MBP v sodelovanju z vodstvom NIB vložili veliko truda, tako v prepričevanje odgovornih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), da je denar za ponovno vzpostavitev monitoringa nujno potreben, kot v obveščanje javnosti o pomembnosti rednega spremljanja stanja morja. Med drugim smo tudi aktivno sodelovali na seji parlamentarnega Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so obravnavali problematiko prekinitve monitoringov. Konec maja je MOP s prerazporeditvijo sredstev namenilo dodaten denar za monitoring kakovosti voda, med drugim tudi za monitoring morja.

 

Monitoring morja v letu 2015 zajema meritve fizikalno-kemijskih parametrov morja (prosojnost, temperatura, slanost in gostota vode, pH, raztopljeni kisik in nasičenost s kisikom ter vsebnost hranilnih snovi), analize fitoplanktonske biomase in sestave ter analize nekaterih parametrov onesnaženja (težkih kovin in ogljikovodikov v sedimentu in morskih organizmih). Na podlagi rezultatov teh analiz lahko podajamo mnenje o kakovosti morja ter poročamo o izrednih pojavih, kot so denimo sluzenje in cvetenje morja, pomanjkanje kisika ob dnu, idr.

 

Ob junijskem vzorčenju in analizah nismo opazili nobene posebnosti, morje je v površinskem sloju imelo okoli 21° C in slanost okoli 37, količina raztopljenega kisika je bila zadostna in prosojnost velika. Novi podatki o slovenskem morju bodo na voljo po naslednjem vzorčenju, ki je predvideno 15. Julija 2015.