Tujerodna vrsta ceponožca v Luki Koper

Tujerodna vrsta ceponožca v Luki Koper

Raziskovalci Morske Biološke postaje NIB so skupaj s hrvaškimi kolegi iz dubrovniškega inštituta za raziskave morja v zooplanktonskih vzorcih potrdili pojavljanje tujerodnega planktonskega rakca v akvatoriju Luke Koper. Vzorčenje zooplanktona je potekalo v okviru projekta BALMAS (IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme - strategic project).

 

 

Gre za vrsto Pseudodiaptomus marinus iz skupine rakov ceponožcev (Copepoda). Našli so jo v vzorcih iz februarja 2015 in našteli 73 primerkov/m3, kar je znatno več kot v predhodnih najdbah te vrste. Tudi v ponovljenem vzorčenju maja 2015 so našli primerke te vrste v planktonskih vzorcih. Tako februarja kot tudi maja so bile opažene samice z jajčnimi vrečami, kar pomeni, da se vrsta v našem okolju razmnožuje.

 

In kako je zooplanktonski ceponožec prišel v slovenski del Jadrana? Tako kot v drugih predelih v Sredozemlju in po svetu se ta vrsta razširja s pomorskim prometom, predvsem s čezoceanskimi ladjami. Raziskovalci MBP in njihovi hrvaški kolegi so postavili tri možne hipoteze, kako je prišlo do vnosa te tujerodne vrste v Luko Koper. Možno je, da se je vrsta z morskimi tokovi razširila iz bližnjega italijanskega Tržiča (Monfalcone), kjer so jo predhodno našli. Lahko pa je prišla skrita v obrasti na trupu ladij ali pa z balastnimi vodami plovil.

 

O pojavljanju tujerodne vrste so dr. Lovrenc Lipej, dr. Patricija Mozetič in dr. Janja Francé skupaj s hrvaškima kolegoma dr. Davorjem Lučićem in Petro Lučić objavili znanstveni prispevek v novi številki mednarodne znanstvene revije Acta Adriatica.

 

Pripravili: Lovrenc Lipej, Patricija Mozetič, Janja Francé

 

ceponozec

Samica ceponožca Pseudodiaptomus marinus z jajčnimi vrečkami, najdena v vodah Luke Koper. (Foto: D. Lučić)