Priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« 2016 skupini za raziskave morske biodiverzitete na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« 2016 skupini za raziskave morske biodiverzitete na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo

Na slavnostni akademiji 16. januarja 2017 je Slovenska znanstvena fundacija podelila priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Med prejemniki priznanj za leto 2016 je tudi skupina za raziskave morske biodiverzitete na Morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, ki jo sestavljajo prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič in mag. Domen Trkov.

 

Priznanje so dobili za dolgoletno spodbujanje razumevanja naravnih procesov v morju in vplivov ljudi na to okolje. Podelitev priznanja je temeljila na treh pomembnih dejavnostih te skupine:

  • - raziskavah morske biodiverzitete in objavami rezultatov v strokovni javnosti,
  • - popularizaciji področja naravoslovnih ved s poudarkom na biološko pestrost slovenskega morja v poljudnih medijih in
  • - uredniškem delu članov skupine, kjer so bile izpostavljene znanstvena revija Annales series historia naturalis, ki neprekinjeno izhaja že 25 let, in tri znanstvene monografije, ki opisujejo biodiverziteto do sedaj slabo poznanega sveta biogenih formacij v slovenskem morju (Biodiverziteta biogenih formacij, La biodiversità delle formazioni biogene in Biogenic formations in the Slovenian Sea).