Uspešno sodelovanje s hrvaškimi kolegi, tudi na nivoju diplomskih del

Uspešno sodelovanje s hrvaškimi kolegi, tudi na nivoju diplomskih del

Šestnajstega decembra 2016 je kandidatka Sonja Sviben pod mentorstvom prof. dr. Lovrenca Lipeja in somentorstvom prof. dr.Petra Kružića na Prirodoslovno matematični fakulteti zagrebškega vseučilišča diplomirala z odliko.

Njena diplomska naloga z naslovom »Prehrana raže zvjezdopjege, Raja asterias Delaroche, 1809 (Elasmobranchi; Rajidae), u sjevernom Jadranu« je obelodanila podatke o prehrani zvezdaste raže na treh delih severnega Jadrana in sicer v slovenskih, hrvaških in italijanskih vodah. Laboratorijske analize in določevanja primerkov plena je opravljala na Morski biološki postaji v Piranu. Ugotovila je, da je zvezdasta raža značilni bentoški plenilec, ki v največji meri pleni pridnene ribe in rakovice. Dokazala je tudi, da pride v razvoju do ontogenetskega preskoka v prehrani, kar pomeni, da se starejši, bolj izkušeni osebki naučijo pleniti bolj zahteven plen kot so pridnene ribe. Med posameznimi območji so vidne manjše razlike v prehrani.

 

Sonji so pri izpeljavi naloge nudili pomoč sodelavci iz Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo na čelu z dr. Mavričem in mag. Domnom Trkovom. Sicer pa je uresničitev diplomske naloge je plod dolgoletnega sodelovanja med skupino za biodiverziteto Morske biološke postaje Piran in ekipe prof. Dr. Petra Kružića iz biološkega oddelka PMF, ki je najbolj intenzivno v raziskovanju morske biodiverzitete koralnega grebena v Velem jezeru na Mljetu.

  

 

  

Foto: Vesela diplomantka z mentorji in kolegi iz Morske biološke postaje Piran (sledijo si Sonja Sviben, Lovrenc Lipej, Jernej Uhan, Borut Mavrič, Domen Trkov in Petar Kružić).