Gnezditveni vzorci ptic opozarjajo na klimatske spremembe

Gnezditveni vzorci ptic opozarjajo na klimatske spremembe

 

Članek L. Lipeja v soavtorstvu s kolegi iz mariborske univerze je bil članek meseca Aprila 2017 na Metini listi: https://metinalista.si/top-objave-april-2017/

 

Dvigovanje morske gladine je ena izmed očitnejših posledic podnebnih sprememb. Obalni pas, ki v svetovnem merilu sodi med najbolj poseljene predele, je temu procesu še posebej izpostavljen. Če za človeka resnejše težave v tem kontekstu šele prihajajo, pa velja prav nasprotno za številna obalna mokrišča po svetu. Flora in favna teh posebnih ekosistemov se že odzivata na povečani okoljski pritisk.

 

Danijel Ivajnšič in Mitja Kaligarič z Univerze v Mariboru, Iztok Škornik s Krajinskega parka Sečoveljske soline in Lovrenc Lipej z Nacionalnega inštituta za biologijo, Morske biološke postaje v Piranu so analizirali gnezditvene vzorce nekaterih ptic gnezdilk (beločeli deževnik, mala in navadna čigra ter polojnik) v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Pokazali so, da dinamika gnezdenja teh ptic v zadnjih let jasno opozarja na prihajajoče klimatske spremembe.

 

Avtorji so svoj prispevek objavili v mednarodni reviji Climatic Change.

 

ptii metina lista

 

SLIKA: Ilustracija rezultatov prostorskega modela, ki so ga avtorji uporabili za svojo analizo.