Mikroplastika v Tržaškem zalivu

Mikroplastika v Tržaškem zalivu

Onesnaženje morskega okolja s plastiko in posledično z mikroplastiko postaja v sedanjem času vse večji problem. Količina plastičnih materialov v morskem okolju narašča vsako leto. Ti vsebujejo različne dodatke, ki lahko škodujejo morskim organizmom zaradi sproščanja iz polimera po zaužitju. Delci plastike, ki plavajo na morski gladini, v vodnem stolpu ali se posedejo na morsko dno, predstavljajo površine za adsorpcijo različnih onesnaževal iz morske vode ali/in sedimentov. Tudi v tem primeru se onesnaževala po zaužitju takih delcev sproščajo in kopičijo v organizmih in lahko vplivajo na njihovo zdravje. Raziskovalca Mateja Grego in Oliver Bajt z NIB sta predstavila nekaj rezultatov njunih raziskav italijanski televiziji RAI, z namenom prispevati k zavedanju o problemu onesnaževanja s plastiko.